Lärdomarna av terrordåden i Europa

Regeringarna i Europa måste dra lärdomarna av terrordåden i Bryssel och Paris och genast börja ta itu med både de kända terrornätverken och gudfäderna till terrorns beräknande hänsynslöshet.

Först och främst gäller det Saudiarabiens och Qatars ondskefulla roll att sedan årtionden sprida de wahabitiska och salafistiska ideologierna och därtill också finansiera terroristorganisationer. Detta välkända faktum har regeringarna i Sverige, Belgien, Frankrike, Storbritannien såväl som i USA valt att inte se och i stället fortsatt att öppet leverera både vapen och hedersutmärkelser.

Därefter gäller det Turkiets brottsliga samverkan med ISIS/Daesh trots Turkiets medlemskap i Nato, vars högkvarter ligger 8 km från platsen för terrordådet i Bryssel. Medan Turkiets president Erdogan och hans familj köper olja från ISIS/Daesh och förser dem med vapen och förnödenheter, så underkastar sig EU önskningarna från Turkiet genom ett barockt avtal om utbyte av flyktingar och stora penningbidrag.

Slutligen gäller det terrorns finansiering, som skulle var omöjlig utan medverkan av banktransaktioner i de skatteparadis som styrs från Londons City och Wall Street, vilket dokumenterats i en utredning för amerikanska Senaten vad gäller den brittiska storbanken HSBC. En parlamentarisk utredning om terrorismen finansiering skulle, om den tillåts göra sitt jobb ordentligt, snabbt komma fram till slutsatsen att en omorganisering av bankerna med en bankdelning enligt den tidigare amerikanska banklagen Glass-Steagall skulle vara ett utmärkt vapen i kriget mot terrorismen.

Förutom dessa tre konkreta och omedelbara åtgärderna behövs en omläggning av Sveriges, EU:s och USA:s övergripande politik. Det är nödvändigt eftersom de terroristmonster som slagit till i Europa och kommer att slå till fler gånger, är samma terroristmonster som västvärldens ledare har skapat och uppmuntrat i sitt cyniska geopolitiska spel för att dominera över Ryssland och Kina. Faktum är att Natos öppna och hemliga krig har skapat inte enbart grogrunden för terrorn, utan också för flyktingkrisen. Så gårdagens politik, som stöddes av våra politiska ledare avsiktligt eller bara som medföljare, slår nu tillbaka likt en bumerang med full kraft rakt i ansiktet.

I stället för att ständigt söka konfrontation och geopolitisk dominans har Europa allt att vinna på avspänning och samverkan med Putins Ryssland, som har utkristalliserat sig som den enda statsledaren som håller sig till principer och verkligen engagerar sig ordentligt för att göra slut på ISIS/Daesh.

Låt oss också fördjupa samarbetet mellan Europa och Kina för att gemensamt utveckla visionen om den Nya sidenvägen. Endast genom att gemensamt utveckla Asien, Europa och Afrika kan vi skapa bättre levnadsförhållanden och ge nytt hopp om en annan bättre värld till ungdomarna, så att det blir möjligt för oss att på allvar eliminera den slags terrorism som under de senaste veckorna riktats mot Europa.

Läs mer om geopolitiken på http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig

Läs mer  om hur västvärlden blundar för den saudiska terrorismen http://www.larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

och på engelska https://larouchepac.com/london-saudis-911