Kinas dröm: Österrikes företagare deltar

I Österrike växer intresset för att delta i projekten runt den Nya sidenvägen. I februarinumret av handelskammarens (WKOs) tidskrift Aussenwirtschaft magazine finns ett 12-sidigt reportage som utförligt beskriver hur den Nya sidenvägen är på gång. Rubriken är: "Det som ni nu måste känna till om 'Kinas nya dröm'! Hur ni kan dra fördel av den nya boomen" framställs projekten som en fantastisk chans för Österrikes företagare.

Inledningsvis skriver tidskriften: "Sedan år 2000 har Österrikes export till Asien nästan tredubblats. Den kinesiska regeringens jättelika infrastrukturprojekt kommer ytterligare att driva på denna utveckling. Med utbyggnad av otaliga land-, spår- och vattenvägar planerar den kinesiska regeringen att under de kommande åren väcka nytt liv i den historiska Sidenvägen för att därmed anknyta landets struktursvaga västliga del till världshandeln."

Med 40 miljarder dollar från Sidenvägsfonden och ytterligare 100 miljarder dollar från den Asiatiska banken för finansiering av infrastruktur (AIIB) kommer Kina att stå för en stor del av projektets finansiering. Experter uppskattar att minst 800 miljarder dollar kommer att behövas. Österrikarna räknar med att deras engagemang i Öst- och Sydeuropa kommer att smälta samman med de kinesiska investeringsplanerna i dessa länder.

Till skillnad från den ryssfientliga inställningen i andra västeuropeiska länders media, framhåller Aussenwirtschafts reportage Rysslands viktiga plats i de kinesiska planerna. Ett exempel som ges är "Järnsidenvägen", dvs järnvägssträckor som kräver Rysslands samarbete. Värt att veta i detta sammanhang är att WKO organiserade ett välbesökt seminarium om den Nya sidenvägen i Wien i slutet av 2015, där talare från Österrike, Tyskland, Schweiz, Kina och Ryssland deltog.

Här kan du läsa hela reportaget på tyska:
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/AUSSENWIRTSCHAFT-magazine-Februar-2016.pdf

https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/AUSSENWIRTSCHAFT_magazine_-_Das_Servicemagazin_der_Aussenwi.html