Sidenvägen eller krigsstigen?

Monitors ledare:

Om Turkiet sätter in marktrupper i norra Syrien, med saudiskt flygunderstöd - formellt för att bekämpa kurderna men egentligen mer för att ”rädda” sina rebellgrupper, från al-Nusra till IS - föreligger omedelbart hot om ett krig mellan Turkiet och Syrien. I så fall är en militär konfrontation mellan Nato och Ryssland ett faktum. Ryssland skulle bli nödsakat att skydda sina uppskattningsvis 20.000 militärer i Syrien och konflikten skulle mycket snabbt kunna trappas upp till en total atomkonfrontation. Detta vore det kärnvapenbestyckade, tredje  världskriget.

Erdogans bombning av kurdiska ställningar har enhälligt fördömts av FN.  Obama har klargjort att USA inte kommer att delta i en invasion av Syrien  men har låtit sina mandatstater Turkiet och Saudiarabien mobilisera.

Löfvens flyktingpolitik, att stänga gränserna, hjälpa på plats och bekämpa flyktorsakerna i samarbete med Turkiet, är därför löjeväckande. Erdogans  stöd till terrorgrupperna är ju en av de viktigaste av dessa ”flyktorsaker”! Om EU-toppmötet med Turkiet i mars ska ha någon mening alls måste  första punkt på dagordningen vara att få slut på Turkiets (och  Saudiarabiens) stöd till terrorismen.

Ryske premiärministern Medvedev varnade på årets säkerhetskonferens i München för ett världskrig om inte utvecklingen vänds, vilket nu föranlett  en överenskommelse mellan USA och Ryssland om vapenvila och humanitära korridorer i Syrien.

Om denna vapenvila ska hålla och konflikten kunna avslutas och inte  trappas upp måste Europa och USA utan omsvep välkomna Kinas  fredsprojekt Nya Sidenvägen. De lösningar EU och Obama hittills har haft  att komma med leder ingen vart, då de enbart går ut på att rädda det  brittiska imperiets konkursmässiga finanssystem och Västvärldens  dominans i världsordningen.

Läs resten av Monitor och Fysisk ekonomi här http://www.larouche.se/artikel/monitor-med-fysisk-ekonomi-februari-2016