Ryssland: Glasjev i het debatt om ekonomin

Den hittills olösta konflikten mellan monetaristiska och industriella
intressen i Ryssland måste snart lösas. Under rådande ekonomiska
kompromisser kan Ryssland inte överleva de sänkta oljepriserna och
pågående transatlantiska sanktioner länge till.

Sergej Glasjev, som är president Putins rådgivare rörande den
eurasiatiska integrationen, angriper spekulanternas roll i en
nyutgiven 500-sidig bok som presenterades på en presskonferens i
Moskva den 20 januari. Bokiteln är: "Det sista världskriget: USA
börjar det och förlorar det." Under presskonferensen sa Glasjev att
den ryska ekonomin leds av inkompetenta personer och att den kinesiska
modellen vore ett mer gångbart alternativ. Det är galet att reducera
de offentliga utgifterna till ett minimum p g a knappa
budgettillgångar. Investeringar ska man inte betala med budgetpengar,
sa Glasjev, utan centralbanken måste ge ut nya bundna krediter som kan
styra upp den fysiska ekonomin. Glasjev betonade att BRICS-länderna
står för en bättre framtid.

Tio dagar senare, den 30 januari, gav Sergej Glasjev en intervju till
Russian News Service (RNS). Där slog han fast att mer än tre
fjärdedelar av de ryska finansmarknadernas affärer görs av personer
som befinner sig utomlands. Valutahandeln domineras t o m till 90
procent av sådana personer. Denna spekulativa verksamhet, med absurda
vinster på 80 till 100 procent, är inte berörd av sanktioner.
Sanktionerna gäller bara långfristiga krediter till ryska företag. I
RNS-sändningen angrep han den ryska centralbanken för att sabotera
handeln, bl a också med BRICS-länderna. Han sa: "Vi planerade att göra
rubeln till en reservvaluta, vi övertygade våra partner att skriva
avtal med oss i rubel....Nu vill våra partner inte alls förhandla om
handel i nationella valutor."

Centralbankschef Elvira Nabiullina håller fast vid att Ryssland inte
behöver reglera valutan och hennes politik att låta valutan flyta har
lett till den kraftiga devalvering att rubeln ej längre anses stabil
av Rysslands partners. Hennes ord står mot Glasjevs, och dagstidningen
Nesawissimaja Gaset skrev redan den 18 januari: "Ju sämre läget blir,
desto troligare blir ett förverkligande av Sergej Glasjevs
rekommendationer."

För mer bakgrund se även:

http://larouche.se/artikel/ryska-duman-lyssnade-pa-larouche-nystarta-varldsekonomin-med-nytt-bretton-woods