Bilder från svenska besöket i Syrien

Se bilder från besöket i Damaskus med den delegationen från Syriska Stödkommittén för demokrati. Bilderna visar först deltagarna, en av dem var Ulf Sandmark från Schillerinstitutet, sedan de personer och institutioner som besöktes.

Andra halvan av bildspelet består av bilder från hur det faktiskt ser ut i största delen av Damaskus i motsats till alla de bilder av enbart förstörelse som visas i svenska media. Det börjar med bilder längs vägen dit från libanesiska gränsen, därefter en färd genom staden till och in i gamla stan, bilderna fortsätter med centrala staden, förorten Nya Damaskus, frontstadsdelarna Barzeh och Jaramana, där finns också några bilder från flygplatsvägen på förstörda hus i en staddel som ej gick att besöka. Bildspelet avslutas med några bilder från återvägen till Libanon.

I alla stadsdelar vi besökte gick det inte att se en enda trasig fönsterruta eller skadad gata - allt var snabbt reparerat även på platser som blivit utsatta för granatbeskjutning bara dagar innan vi passerade.

Bilderna kommer två gånger, så den verkliga tiden för bildspelet är 19 minuter inte 38.

Gå till https://www.facebook.com/syrienstodskommitte/
Du kan se bilderna utan att vara med i Facebook!