Kina bygger högteknologisk industrianläggning i Vitryssland

I ett samarbete mellan Sinomach (Kinas statliga företag för verkstadsindustrin) och Kinas handelsgrupp (China Merchant Group), som främsta kinesiska aktieägare, har ytterligare steg tagits för att påskynda bygget av den industrianläggning som planeras i Vitryssland. Det handlar högteknologiska anläggningar drivna av 200 firmor och med cirka 150.000 nya arbetsplatser. Industriparken ska vara helt färdig om 25 år. Projektet är Kinas hittills största utlandsinvestering. Projektet är även det största i sitt slag i Vitryssland och i hela Euopa.
Luo Yan, ordförande för Utvecklingsföretaget för industrianläggningar mellan Kina och Vitryssland, poängterar att detta är ett nyckelprojekt i det kinesiska programmet Ett bälte-en väg. De kinesiska företagen innehar 68 % av aktierna och vitryska intressen 32 % . President Xi Jinping kallar projektet för en pärla i upprättandet av den nya Sidenvägen. Under statsbesöket i Vitryssland i maj 2015 sade den kinesiske presidenten att "vi ska bygga denna park som en modell för vinn-vinn-projekt mellan Kina och Vitryssland."
Industriparken, som fått smeknamnet Stora stenen, kommer att ligga 25 km öster om Minsk, nära den internationella flygplatsen, strategiskt placerat vid två viktiga transportrutter i Euroasien; 1) den transsibiriska järnvägen som går förbi Minsk mot Brest-Litovsk, där man växlar till den europeiska smalar spårvidden och den internationella motorvägen och 2) M1 mellan Moskva, 70 mil österut och Berlin, 100 mil västerut. Industriparken kommer att vara ca 91,5 kvadratkilometer stor.
Idén är att industriparken ska bli en logistisk bas för tillverkning och handel. Här ska även teknologisk forskning bedrivas och företagsservice i dess olika former finnas tillgängliga. Olika företag t ex inom elektronik, informationsteknologi, maskintillverkning, biomedicin, utveckling av nya material, lagerlokaler och logistik kommer finna sina nya hem här.
För Vitrysslands del öppnas en otrolig marknad upp. Som medlem av den Euroasiska ekonomiska samanslutningen, står dörrarna öppna för att direktexportera till länder som Ryssland, Kazakstan, Armenien och Kyrgyzstan, vilket är en marknad med 170 miljoner människor och en handel utan tullar.