Kärnkraft behövs för ekonomisk tillväxt

Den 20 och 21 januari 2016 hölls den sjunde årliga asiatiska kärnkraftskonferensen i Indonesiens huvudstad Jakarta. En sammanfattning om konferensen från Rosatom (Rysslands motsvarighet till Statens känkraftsinspektion) uppger att alla asiatiska länder enats om att kärnkraften måste ses som "en ekonomisk och miljövänlig källa för att producera en tillförlitlig mängd ström" för att säkra den industriella tillväxten. De 300 konferensdeltagarna, däribland även intresserade försäljare av kärnkraftsteknologi från icke-asiatiska länder, besökte en av Indonesiens tre försöksreaktorer.
På konferensen redogjorde Rosatom för sina resurser för nya konventionella kärnkraftverk. I ett av bidragen presenterades även Rosatoms projekt för gaskylda högtemperaturreaktorer av dess utformare, Nikolai Kodotjigov.
Sedan slutet av 1980-talet har Indonesien haft planer på att bygga kärnkraftverk. Ekonomiskt sabotage (genom "economic hit men"), den "asiatiska" finanskrisen och andra politiska destabiliseringar har försenat kärnkraftsprogrammet. Nu ser det ut som att Indonesien skulle kunna ha opererande kärnkraftverk på 2020-talet. Den bästa nyheten är att en nyligen genomförd opinionsundersökning visar att 75 procent av Indonesiens befolkning är för kärnkraften.

Läs mer på engelska här:

www.nuclearpowerasia.com