Sidenvägen öppnar vägen mot framtiden. Davosmötet förbereder sammanbrott.

Kontrasten mellan vad som hände på det flotta mötet i Davos med den västliga politiska och finansiella eliten och det perspektiv som lades fram av den kinesiske presidenten Xi Jinping under hans resa till sydvästasien kunde knappast ha varit större.

Långt från den västliga elitens geopolitiska "söndra och härska" metod,som har dominerat världen tills nu, erbjuder kineserna verklig ekonomisk utveckling. Kinas utsträckta hand till sydvästasien skulle kunna göra slut på de nuvarande sekteristiska konflikterna och det pågående maktspelet.

I Davos handlade nästan allt om undergång och dysterhet: Hotet om ett sammanbrott av EU eller Eurozonen, Storbritanniens utträde ur EU, ECB:s misslyckade försök att rädda bankerna och hur man skulle få stopp på flyktingströmmen var ämnen som gång på gång dök upp.

Under mötet interjuvades William White, ordförande i OECD:s granskningskommitté, av Daily Telegraph. Den publicerades 20 januari: "Situationen är värre an den var 2007. Skulderna har fortsatt att växa de senaste åren till alarmerande nivåer. Det kommer att bli uppenbart, under nästa recession, att många av dessa skulder aldrig kommer att kunna underhållas eller betalas....Den enda viktiga frågan är om vi kan se verkligheten i ögonen och se till att vad som kommer sker under lugna former, eller om kaos utbryter. Skuldavskrivningar har förekommit under 5000 år ända sedan sumerernas tid."

I bjärt kontrast till Davosmötets dystra budskap hade president Xi Jinping med sig ett meddelande fullt av hopp till en region som under så lång tid härjats av krig och terror. Under besöken i Saudiarabien, Egypten och Iran den 19-23 januari sade han att Kina nu är beredda att inlemma Mellanöstern i Kinas strategiska projekt att bygga Sidenvägens ekonomiska bälte och 21 århundradets Maritima Sidenväg; ett storslaget projekt vars mål är att tillhandahålla viktiga infrastrukturinvesteringar inom transport-, energi- och elektrisitetssektorn.

President Xi var väldigt rakt på sak. I ett tal till Arabförbundet sade han: "Nyckeln för att övervinna svårigheter är att påskynda utveckling. Oron i Mellanöstern kommer från bristen på utveckling. Lösningen är beroende av utveckling som styrs av allas välbefinnande och värdighet. Det är en tävling mot tiden och en kamp mellan hopp och besvikelse. Bara när unga människor har möjlighet att leva ett meningsfullt liv med värdighet genom utveckling kan hoppet finnas kvar i deras hjärtan. Bara då kommer de att frivilligt avvisa våld, extremistiska ideologier och terrorism."

I Kairo undertecknades 21 infrastrukturavtal, i Saudiarabien 14 och i Iran, som har en lång historia med den gamla Sidenvägen, tecknades ett 25-årigt avtal för att samordna deras respektive utvecklingsmål.