Kjell Olof Feldt: Avreglera politiken och reglera bankerna.

Kjell Olof Feldt, finansminister 1982-1990, attackerade den nuvarande finans- och penningpolitiken samt deras regelverk på ett möte den 26 januari. Han beskrev den nuvarande ekonomiska situationen som akut. Skola, vård ock omsorg fungerar inte. Bostäder som behövs byggs inte. Järnvägarna fungerar inte.
Finanspolitiken, som sköts av politikerna, reglerades under 90-talskrisen genom införande av inflationsmål som bestäms av riksbanken. Dessa riktlinjer betyder att offentliga finanser skall gå med ett långsiktigt överskott på 2% och ett utgiftstak som riksdagen sätter för tre år som inte får överskridas.
Politiken har reglerats och marknaden har avreglerats. Dessa regler finns kvar för att politikerna är rädda för marknadens reaktion om de avskaffas. Detta har också lätt till att bankerna har utvecklats till en diversehandel med finansiella tjänster. Bankerna tjänar pengar på detta och bidrar inte till kapital och arbetskraft används för att stärka landet.
Feldt föreslog att bankerna ska säras så att vi igen får kreditgivande institutioner och att den övriga finansmarknaden inte skyddas av insättningsgarantin. Han förslog vidare att Riksgälden får i uppdrag att ta upp lån för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar. Vidare sa han att politikerna måste återta kontrollen och avskaffa 1. Inflationsmålet, 2. Överskottsmålet och 3. Utgiftstaket. Staten måste ta ansvar för att stärka landet.
Sent skall syndaren vakna kan man säga, men bättre sent än aldrig. Detta borde gjorts för 15 år sedan, men nu är det dags. För att underlätta dessa förändringar krävs ett samarbete med BRIKS-länderna, framför allt med Kina.