Kina drar igång Mellanösternstrategi

Den 13 januari presenterade Kina ett policydokument om utveckling i den arabiska världen. Man förespråkar en"ömsesidig utveckling och win-win-resultat tillsammans med de arabiska länderna". I tre punkter sammanfattas vad Kina föreställer sig: 1) Energi bör vara tyngdpunkten i samarbetet eftersom Sydvästasien är Kinas huvudsakliga oljeleverantör. 2) Infrastruktur, handel och investeringar och 3) samarbete för högteknologi och uppfinningar. Nyhetstjänsten Xinhua rapporterar att förslaget mötts med gillande i arabländerna.
Beijing erbjuder att fortsätta sina gynnsamma biståndskrediter till de arabiska länderna samt garantier för exportkrediter och utlandsinvesteringar skriver Xinhua. Samarbete i rymdsektorn ska förstärkas, inklusive bemannade rymdexpeditioner. "Vi kommer att vara aktivt engagerade i samarbete om hela kedjan i kärnkraftsindustrin.....och befrämja.. "samarbete i vetenskaplig grundforskning, kärnbränsle, kärnforskningsreaktorer, tillämpning av kärnteknologi, kärnkraftens säkerhetsfrågor, hur radioaktivt avfall ska förvaras, hantering av nödsituationer och säkra kärnkraftverk."

Till detta kommer president Xi Jinpings besök i Iran, Saudiarabien och Egypten. Det är ett uppenbart försök att medla i konflikter som Kina länge har hållit sig utanför. Ett storkrig i regionen skulle skada Kinas oljeförsörjning mycket allvarligt.Offensiven för mer stabilitet i Sydvästasien började med Kinas förslag till en lösning på kriget i Syrien. Under Syrienkonferensen i Wien förespråkade Kina ett snabbt återuppbyggnadsprogram och representanter från den syriska regeringen och oppositionen har nyligen besökt Beijing.

Vicepresidenten för Institutet för internationella studier i Kina, Guo Xiangang, uppgav till Xinhua att Sidenvägsprojektet Ett bälte, en väg står högst på dagordningen under president Xis resa till denna viktiga region.