Problemet är Wall Street och London, inte Kina!

När den av Lyndon LaRouche förutspådda börskraschen kom som på en tidtabell efter nyåret, kastade aktieanalytikerns sig över Kinastatistiken för att finna orsakerna. Men de är som den som letar under gatlyktan efter sin nyckel bara för att det är ljusare där.

De ser inte att tillväxten i världens största ekonomi minskar med 33 procent, och att tillväxten i världens näst största ekonomi minskar med 1,5 procent. Vilket borde vara mest oroande? I första fallet gäller det USA där tillväxten 2015 blev 2 procent i stället för väntade 3. I det andra Kina som minskade från 7 procent till 6,9.

Seriösa ekonomer vet bättre än dem som skyller finanskraschen på Kina. Chefsekonomen på Bremens Landesbank Folke Hellmeyer är känd för sin kritik mot medierapporteringen. Han sa att talet om kollaps i kinesisk ekonomi bygger på vilseledande uppgifter som kommer från den brittiska nyhetsbyrån Markit. De negligerar helt de positiva siffrorna från Kina, skriver han, och pekar på :

Att industriproduktionen sedan juli 2015 ökad med 6 procent,

Att tjänsteindex ökat lite, men är det högsta sedan augusti 2014, och grossistindex ökat från 10.5 till 11,2 procent.

Hellmeyer pekar på att tillväxten, som väntas bli 6,5 procent i år, kommer att betyda en mycket större efterfrågan än när ökningen var 10 procent för ett par år sedan, eftersom hela ekonomin då var mindre. Så det finns ingen anledning till panik p.g.a. Kina."Tvärtom, finns det hyggliga chanser för positiva överraskningar under senare halvan av året p.g.a. igångsättningen av Kinas Nya sidenvägsprojekt", hävdar Hellmeyer.

Till detta kan läggas den kvalitetsökning som Kinas produktion nu visar upp. Asiatiska utvecklingsbanken rapporterar att Kinas andeln av Asiens högteknologiska export har ökat från 9,4 år 2000 till 43,7 procent år 2014. Det sätter Kina före Japan, vars andel föll från 25,5 procent till 7,7, och Sydkorea som låg ungefär stilla på 9, 4 procent De kinesiska varor som är mest efterfrågade i Asien, enligt rapporten, är höghastighetståg, kärnkraft och satelliter.

De kinesiska börserna, som media fokuserar på, är mycket små och lättpåverkade, jämfört med Kinas stora ekonomi, som nästan inte alls finansieras från börserna.