Skapa framtidstro i flyktingarnas hemländer

I sitt nyårsbudskap för 2016 skissade Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche vad som behöver göras för att övervinna de faror som hotar världen, och sätta igång ett ekonomiskt återuppbyggnadsprogram i hela världen.
- Det transatlantiska finanssystemet befinner sig i en sammanbrottskris, men det finns redan en strategisk metod som gör att vi kan lösa både det problemet och flyktingskrisen i Europa, sa hon. Det handlar om den "win-win"-idé som Kina presenterat i sin "Ett bälte, en väg"-politik, för att stimulera infrastrukturbyggen och ekonomisk utveckling till ömsesidig nytta för alla berörda länder längs den Nya Sidenvägen.

- En sådan inställning är precis vad som behövs i Sydvästasien, sa Helga Zepp-LaRouche, i hela området från Afghanistan till Medelhavet, från Kaukasus till Persiska viken, där så många länder har slagits i spillror i geopolitiska krig. Idén om den Nya Sidenvägen borde utsträckas till att omfatta hela detta område, för att dra igång stora infrastrukturprojekt, få öknarna att blomstra, återuppbygga städerna som lagts i ruiner och anlägga nya städer, och underlätta för industriföretag och jordbruk.

- Det enda sättet att hejda flyktingströmmarna är att skapa framtidstro i länderna som människor flyr ifrån på grund av krig, terror, svält och fattigdom.

Fredsansträngningarna för att försöka hitta en lösning på kriget i Syrien är ett steg i rätt riktning, sa Zepp-LaRouche, men hon underströk att utöver de rent militära frågorna måste också ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv, ett slags Marshallplan för den Nya Sidenvägen, sättas upp på dagordningen.

En liknande idé, fast mycket mer begränsad, har framkastats av den tyske biståndsministern Gerd Müller, som har efterlyst ett frikostigt finansierat återuppbyggnadsprogram i Irak och Syrien, som skulle motivera internflyktingarna i dessa båda länder att stanna kvar i området. "Vi behöver någon form av Marshallplan för återuppbyggnaden av Irak och de befriade områdena i Syrien", sa Müller till Bild-Zeitung den 30 december. Kostnaderna som det handlar om, sa han, skulle vara kanske en tjugondedel av vad det kostar att ta emot flyktingarna som kommer till Europa.

Sveriges medborgare måste också börja ta denna chans att sätta fart på det egna landet genom samarbete med Kinas strategi för att utveckla den Nya Sidenvägen. Det är så Sverige kan hjälpa till att ta fram en verklig lösning på flyktingkrisen med utveckling i hemländerna. Medan detta pågår kan arbetslösa svenskar och flyktingar sättas i fullt jobb i de stora skandinaviska projekten, t.ex. att bygga tunneln till Finland och genomgående magnettåg för både gods- och persontrafik.

Läs hennes tal på engelska här http://larouchepub.com/other/2016/4302_helga_newyears.html

och på danska här http://schillerinstitut.dk/si/2016/01/10931/