Ingen skillnad mellan Saudiarabien och ISIS

De massavrättningar som den barbariska saudiarabiska regimen genomförde den 2 januari, som nu återigen polariserar hela den muislimska världen, måste fördömas av alla civiliserade människor, innan det saudiska agerandet utlöser ett världskrig. De är en tydlig påminnelse om att det inte finns någon skillnad mellan det saudiska kungadömet och ISIS.

Den första och omedelbara åtgärden, skriver LaRoucherörelsen i USA på sin hemsida, måste vara att genast offentliggöra de hemliga 28 sidorna i den amerikanska kongressens ursprungliga utredning av attackerna den 11 september 2001. Där beskrivs det saudiska kungadömets direkta inblandning i planläggningen av dessa attacker mot New York och Washington. President George W. Bush gömde undan dessa 28 sidor, och president Barack Obama har fortsatt att hålla dem undangömda. Flera kongressmän i både senaten och representanthuset har i motioner krävt att de ska offentliggöras (HR 14 och S 1471). Nu är det dags att kongressens båda kamrar, den amerikanska allmänheten och hela världen får tillgång till innehållet i dessa 28 sidor.

Om innehållet hade kommit ut hade det inte funnits någon Islamisk stat som hotar världen idag, och Saudiarabiens stöd till den globala jihadistiska terrorismen skulle ha stoppats för 13 år sedan. Det som Bush och Obama har gjort för att skydda denna smutsiga saudiska hemlighet är liktydigt med förräderi mot det amerikanska folket, skriver LaRoucherörelsen i USA. 3.000 amerikaner dödades i attackerna den 11 september 2001.

Även de svenska politiker och journalister är medskyldiga till ISIS härjningar så länge de håller tyst om de hemligstämplade 28 sidorna och om Saudiarabiens fortsatta stöd till ISIS och terrorismen! Hur länge skall den svenska undfallenheten mot USA, Storbritannien och Wallenbergs saudiska vapenexport fortsätta och tillåta att Saudiarabien bara fortsätter stöda ISIS? Hur länge skall Sverige låta den saudiska regimen tillsammans med Storbritannien och USA fortsätta folkmordskriget mot det fattiga Jemen?

20160104-saudi-wall-street-end.pdf

Läs mer på svenska om de 28 sidorna och 11 septemberdåden här: http://www.larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

Läs på engelska senaste nytt och kongressmotionerna om de 28 sidorna och 11 september här: https://larouchepac.com/campaign/28pages och här:  https://larouchepac.com/policy/london-saudis-911