China Radio International (CRI) intervjuar Helga och Lyndon LaRouche

Den 27 december intervjuade China Rado International (CRI) Helga och Lyndon LaRouche med anledning av att den asiatiska infrastrukturbankens (AIIB) officiella öppnande den 28 december. På en fråga till Lyndon LaRouche om AIIB:s beslut att att utge de första krediterna i dollar svarade han: P g a den amerikanska ekonomins kris förlorar dollarn snabbt sitt värde medan den kinesika valutan renminbi (RMB) för närvarande stärks. Trots alla problem utvecklas Kinas vidare, medan USA:s ekonomi kollapsar. Risken är stor för att USA, under den brittisk-styrda Obama-regeringen, skulle kunna försöka starta ett kärnvapenkrig för att förhindra att dessa positiva utvecklingar fortsätter.

Helga Zepp-LaRouches tillade att det avgörande är vilken väg USA väljer de kommande åren: "President Xi Jinping inbjöd från allra första början USA att delta i dessa projekt och medverkan i dessa infrastrukturpojekt är fortfarande möjlig för alla." USA skulle kunna reagera som ett imperium och försöka sabotera dessa positiva utvecklingar och det nya ekonomiska tänkande som AIIB och den Nya utvecklingsbanken står för. USA skulle också kunna ta den amerikanska befolkningens sanna intressen på allvar och därmed reagera positivt på denna nya ekonomiska världsordning genom att ansluta sig till AIIB och samarbeta med Kina och dess partner för världsekonomins utveckling.

På CRI:s internetsida kan man höra delar av intervjun som fördes på engelska (den börjar efter fyra minuter). Se: [1] http://mod.cri.cn/eng/magazine/today/20151228today1.mp3

Vill du veta mer om AIIB? Se: http://www.aiib.org/html/aboutus/AIIB/