Helga Zepp-LaRouche höll tal för japanska företagare

Schillerinstitutets internationella ordförande, Helga Zepp-LaRouche, var den 2 december inbjuden till Tokyo för att tala på två konferenser om hur det enda alternativet till geopolitiken, som är huvudorsaken till krisen i Mellanöstern och den akuta risken för ett tredje världskrig, är att förverkliga idén om världslandbron. På förmiddagen lyssnade 300 unga företagare när hon talade på Innovationsforum Asiens sjunde årliga möte. Forat leds av den förre Sony-chefen Nobuyuki Idei. På eftermiddagen talade hon inför cirka 100 toppföretagare, ekonomer och representanter för den japanska regeringens ekonomiska utlandsverksamhet som sponsrats av Canon Institute for Global Studies.

I sitt utförliga föredrag varnade Zepp-LaRouche för att de ständiga regionala konflikterna skulle kunna utmynna i ett världskrig mellan supermakterna. Bara en genomgripande förändring av de tankestrukturer som lett till kriserna kan ändra historiens gång. Hon presenterade de stora infrastrukturprojekt som måste genomföras för att förverkliga världslandbron. Dessutom betonade Zepp-LaRouche att Kinas strategi för den Nya Silkesvägen skulle kunna bilda kärnan i en ny, världsvid renässans.

När det gäller hur dessa stora projekt ska finansieras hänvisade Zepp-LaRouche till det amerikanska system som tillämpades för att industrialisera USA under 1800-talet. Detta amerikanska system är diametralt motsatsen till det monetära tänkandet och det tillämpades framgångsrikt för att industrialisera Tyskland under Bismarck och Japan under Meiji-restaurationen. Idag avspeglar sig detta system i Kinas ekonomiska under. Ett sådant system lägger tyngpunkten på kreativa upptäckter inom naturvetenskapen som sedan tillämpas i den fysiska ekonomin och leder till förbättringar i mänsklighetens levnadsvillkor.

Helga Zepp-LaRouche deltog i en paneldiskussion tillsammans med den förre IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn, den förre chefen för det ryska järnvägsbolaget och grundare till forat "En dialog mellan civilisationer", som äger rum på Rhodos varje år, Vladimir Jakunin samt Paulo Nogueira Batista Jr.. Batista var tidigare chef för IMF i Brasilien och är idag vice ordförande för den Nya utvecklingsbanken (NDB) i Shanghai som BRICS-staterna har grundat. Diskussionen leddes av Daisuke Kotegava som innehaft en hög position i Japans finansministerium. Han var också vd för IMF i Japan under finanskrisen mellan 2007 och 2009.

Dr Jakunin stödde i sitt föredrag uttryckligen Helga Zepp-LaRouches förslag om att bygga världslandbron. Han påpekade att Rysslands eurasiska utvecklingskorridorer och Kina politik föt One Belt, One Road passar utmärkt tillsammans och står för ett nytt tänkesätt som absolut behövs för att undvika de krig som det havererade neoliberala systemet utlöser.

När Strauss-Kahn inledde diskussionsrundan beskrev han det globala finanssystemets pågående kris. Han sa att budgetåtstramningar misslyckats och att man måste ersätta dem med modeller för tillväxtpolitik. Samtidigt konstaterades att det tyvärr inte finns något verkligt stöd för en sådan kursändring i världens domineraden finansinstitutioner.