Terrorister, flyktingar och Sverige

Före den 13 november var tidningar, radio, tv och nät fyllda av reportage och åsikter om flyktingkrisen. Efter den 13 november är tidningar, radio, tv och nät fyllda av reportage och åsikter om terrorism och terrorhotet. Panik och rädsla sprids bland befolkningarna i Europa och USA.

Orsakerna till detta är att västvärlden under lång tid drivit en imperiepolitik mot, i detta fallet, Mellanöstern och stora delarna av Afrika. NATO:s och EU:s politik, under Storbritanniens , USA:s och delvis Frankrikes ledarskap, har skapar kaos, förödelse och krig. Kriget i Afghanistan har pågått i 14 år, i Irak i 12 år, i Syrien i mer än 4 år, i Libyen i snart 5 år. Det nystartade Jemenkriget, som drivs av Saudiarabien, USA, Storbritannien, Qatar och Förenade Arabemiraten, är det senaste exemplet. Dessutom finns den eviga Israel-Palestinakonflikten och hotet mot Iran som de försökt skrämma med varsel om flyganfall från främst USA och Israel.

Denna kaotiska situation har skapats av västmakterna, med stöd av framför allt Saudiarabien, för att sätta stopp för BRICS-ländernas försök att skapa en ny bättre ekonomisk världsordning. Detta vet framför allt Ryssland och Kina och de har nu bestämt sig för att aktivt ingripa. Förutom att de vill ha en fredlig värld vet de att slutmålet för NATO och EU är att genomdriva en regimförändring i Tony Blairs anda i Ryssland och Kina.
Ryssland ingriper militärt, vilket direkt avslöjar den så kallade anti-IS-alliansens låtsaskrigföring mot IS. Numera sprids uppgifter även i vanliga media att Saudiarabien och Qatar är huvudfinansiärer av IS. IS oljeexport går huvudsakligen till Turkiet, ett NATO-land, och största delen av vapen- och förnödenhetsimporten går samma väg. Nästan alla utländska inkommande och hemresande IS-terrorister reser också genom Turkiet.
Vad är då svenska politikers och mediatyckares lösning på detta dödliga kaos? Jo, mer av samma sak. Liberalerna vill skicka bandvagnar till kurderna och skapa ett självständigt Sydkurdistan. Nästan alla stödjer Frankrikes, USA:s, Storbritannens, Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens meningslösa bombande. Detta leder till mer krig, förödelse och fler flyktingar. Ledarskribenten PM Nilsson i Dagens Industri avslöjade i sin ledare den 23 november 2015 vad allt egentligen handlar om: "Slutsatsen av flykting- och terrorkrisen är större europeisk samordning vad gäller migration och säkerhet, en mer realistisk volympolitik och framför allt reformerade arbetsmarknader. Men också att den fria världen aldrig ska släppa det försvarsteknologiska övertaget och att Europa aldrig ska släppa idén om att expandera sin ordning söderut och österut."

Rysslands ingripande och Kinas erbjudande att inkludera Mellanöstern i sin Sidenvägsstrategi för ekonomisk utveckling och återuppbyggnad pekar ut vägen mot en lösning. Låt de suveräna länderna Syrien och Irak sköta nedkämpandet av IS med hjälp av de allierade som dessa regeringar ber om hjälp från, det vill säga Ryssland, Iran och Hizbollah. Detta är helt enligt FN-stadgan vilket NATO:s och EU:s politik inte är.