Ryssland, Kina och Syrien

NATO:s och EU:s ledande makter, USA, under Bush och Obama, och Storbritannien, startar, understödjer och ser till att krig och konflikter hela tiden pågår i världen. De övriga medlemmarna i dessa organisationer stödjer eller deltar mer eller mindre blint i dessa operationer. Denna politik för eviga krig är mest uppenbar i Mellanöstern där kriget i Afghanistan har pågått i 14 år, i Irak i 12 år, i Syrien i mer än 4 år, i Libyen i snart 5 år. Det nystartade Jemenkriget, som drivs av Saudiarabien, USA, Storbritannien, Qatar och Förenade Arabemiraten, är det senaste exemplet. Turkiet är på gränsen till inbördeskrig och dessutom finns sedan 67 år tillbaka Israel-Palestinakonflikten.
Ryssland och Kina har ingen roll i skapandet av detta kaos. Skulden bärs av NATO och EU. Anledningen till denna politik är att USA, med stöd av Storbritannien, vill behålla sitt ekonomiska och militära imperium som hotas av Kina och Ryssland.
Det är i detta sammanhang som Rysslands ingripande i Syrienkriget sker. Ryssland och Kina vill få stopp på dessa eviga krig. Utdrag ur president Putins tal i Sochi den 22 oktober 2015:"En terrororganisation, den Islamska staten, tog kontroll över stora landområden. Tänk på detta: om de ockuperar Damaskus eller Bagdad skulle terroristgänget kunna få status som ett i praktiken officiellt land. Är det någon som tänker på detta? (...) Under de senaste åren har situationen försämrats. Terroristernas infrastruktur har förstärkts och deras antal har ökat. Vapen som levererats till den så kallade moderata oppositionen har till slut hamnat hos terroristerna. Varför har ansträngningarna från vår amerikanska partner och deras allierade inte åstadkommit något påtagligt resultat? (...) Nu behöver vi en plan för regionens ekonomiska och sociala utveckling. Vi måste bygga upp infrastruktur, bostadshus, sjukhus och skolor. Endast detta slags på platsabete, efter elimineringen av terrorismen och efter uppnåendet av en politisk lösning, kan få stopp på den enorma flyktingströmmen till Europeiska länder.
Det är uppenbart att Syrien kommer att behöva massivt finansiellt, ekonomiskt och humanitärt stöd för att kunna läka krigets sår. Vi måste skapa ramarna inom vilka vi kan genomför detta arbete och få givarnationer och finansiella institutioner involverade (...)Syrien kan bli en modell för samarbete för gemensamma intressen, lösningar på problem som påverkar alla och utveckla ett effektivt konfliktundvikande system."
Kina föreslår i sin tur att återuppbyggnadsprocessen skall starta omedelbart så att de stridande grupperna kan se de fredens välsignelser som väntar dem när kriget tar slut. De erbjuder också alla länder att delta i det världsomspännande sidenvägsprojektet för att överbrygga strukturella motsättningar och visa vägen till globalt välstånd.

Läs Fenixprojeket för återuppbyggnad av Syrien här