Helga Zepp-LaRouche på internationell kvinnokonferens i Beijing

Mellan den 14 och 16 oktober hölls den tjugonde årliga internationella kvinnokonferensen i Beijing i Soong Ching Ling-stiftelsens regi. Det är en mycket stor kvinnokonferens i Kina som samlade ett imponerande antal engagerade kvinnor från olika sektorer i samhället: akademiker, företagare, politiker och sociala organisationer. Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche var en av talarna på konferensen.

Soong-Ching-Ling var gift med Sun Yatsen, det moderna Kinas grundare. Hon var en av det tjugonde århundradets stora kvinnliga personligheter och stiftelsen upprättades till hennes minne för att värna om kultur och speciellt befrämja utbildningen av flickor och kvinnor.

Konferensen avhandlade läget för och framtidsperspektiven för kvinnor i många delar av världen. I Kina råder enligt lagen likaberättigande för män och kvinnor, men bara i städerna har man i stor utsträckning nått detta mål. På landsbygden är det fortfarande en lång väg att gå till detta mål, främst beroende på att ekonomin där är underutvecklad.

Zepp-LaRouches tema var "Kreativitet som kvinnans sanna självuppfattning" och bidrog med viktiga tankegångar från Friedrich Schiller. Ett citat ger en bra sammanfattning av hennes tal: "Vi behöver stödja jämställdhet mellan könen i utbildningsväsendet, men ett sant likaberättigande kan bara uppnås när båda könen bestämmer sin verkliga identitet genom att de utvecklar sina inneboende kreativa potentialer." Zepp-LaRouche räknar upp kvinnliga förebilder som Jeanne d´Arc, Juana Ines De La Cruz, Marie Curie, Clara Schumann, Soon Ching Ling, Amelia Boynton Robinson, Walentina Tereschkowa och Kinas kända kvinnliga kosmonaut Liu Yang som idag entusiasmerar oss.

Läs hela talet på engelska här:

http://schillerinstitute.org/lar_related/2015/1030-hzl-creativity_women.html