Schillerinstitutet kontrar klimatbluffen stort i Frankrike

Mellan 30 november och 11 december är Paris värd för FN:s hittills "största klimatkonferens". 40 000 deltagare från 195 länder förväntas delta. Inför denna anstormning har det franska Schillerinstitutet massivt börjat sprida ett fyrasidigt extrablad som avslöjar sanningen bakom "översteprästerna" i klimatbluffens globala rörelse. Avsikten med extrabladet är att ge befolkningen en chans att genomskåda klimatbluffmakarnas argument. Tre nyckelpersoner som är skyldiga till lögner om klimatförändringar presenteras, här i sammanfattning:

Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher startade kampanjen mot koldioxid. Thatchers utspel fortsattes två månader senare av hennes närmaste rådgivare, Sir Crispin Tickel, som drev igenom att FN upprättade sin "klimatpanel", IPCC.

När USA:s förre vicepresident Al Gore lanserade sin film, En obekväm sanning (eng: An Inconvienient Truth) 2006, var Generation Invest, Gores hedgefond, redan engagerad i spekulation med "emissionsrättigheter".

Prins Philip, den brittiska drottning Elisabeths man och hederspresident för Världsnaturfonden WWF, ökänd för sin önskan att återfödas som ett dödligt virus för att minska världsbefokningen.

Extrabladet lägger fram de vetenskapliga argumenten som visar att tesen om den globala uppvärmningen inte stämmer och att teknologiskt och vetenskapligt framåtskridande är nyckeln till mänsklighetens välmående.

Även i EIRs nya engelskspråkiga rapport " 'Global Warming' Scare Is Population Reduction, Not Science" dokumenteras det man behöver känna till för att effektivt kunna avslöja klimatbluffmakarnas lögner. Rapporten kostar 250 kronor i PDF-format. Beställ genom EIR Stockholm larouche@nysol.se  Tel: 08-983010

Mer om innehållet i EIR-rapporten finns här:

http://www.larouche.se/nyheter/2015/09/23/ny-eir-rapport-avslojar-klimatbluffens-lobby

Den som läser franska kan ladda ner extrabladet här: http://www.solidariteetprogres.org/cop21-sommet-depopulation.html