Brådskande meddelande om finanskrisen

Med anledning av den ekonomiska krisen i världen har amerikanska LaRoucherörelsen LPAC lämnat följande föredömliga "Brådskande meddelande till amerikanska kongressledamöter, senatorer och andra beslutsfattare".

Ansvariga nyckelpersoner i Kongressen (det finns några) och andra amerikanska regeringsföreträdare uppmanas omgående tillsätta utredning tillika anta åtagandeförklaring, i form av omedelbar lag som omedelbart träder i kraft, enligt följande:

1) Det råder för närvarande akut nödläge vilket inte bara hotar kosta miljoner amerikaner livet, utan även andra länders medborgare.

2) Detta beror direkt på Wall Streets konkurs. Wall Street befinner sig i fullständig och oåterkallelig konkurs. Borgensåtaganden från Bush och Obama i tur och ordning, liksom alla omgångar "kvantitativa lättnader" har endast lyckats göra Wall Street-värden värdelösa och fullborda dess konkurs.

3) Tillåts Wall Street än en gång krascha på egna villkor, något som förefaller nära förestående, blir följden historiens värsta panik, som kommer dra med sig allt som återstår av den amerikanska ekonomin. Vi kommer uppleva massdöd i samma omfattning som Digerdöden, vilken utplånade en tredjedel av Europas befolkning. Att rädda Wall Street en gång till, vilket är vad Obama kommer kräva om han tillåts behålla ämbetet, skulle å sin sida enbart utlösa en lika dödlig hyperinflation.

4) Wall Street skall således preventivt avvecklas genom amerikanska statens försorg, i samma anda som vad Franklin Roosevelt skulle ha gjort om han levt idag (även om den kris han stod inför var långt mildare). Den enda verksamhet som kan tillåtas fortsätta skall hålla samma strikta standard som bankdelningslagen Glass-Steagall höll.

5) Staten skall ge ut amerikanska dollar på kredit för att hålla folk vid liv och alla arbetsföra i arbete, i samma anda som Roosevelts liknande åtgärder med Harry Hopkins.

6) På något längre sikt skall amerikanska statliga krediter nyttjas för att skyndsamt höja amerikanska arbetskraftens produktivitetsnivåer genom ökad energiflödestäthet till följd av vetenskaplig och teknisk utveckling.

7) Att äntligen avlägsna Barack Obama från presidentämbetet vore ett utmärkt startskott för nämnda brådskande reformer.