Bankdelningslag antagen igen i schweiziska parlamentet

Den 23 september antog det schweiziska parlamentet, Nationalrådet, två nästan likalydande motioner från det socialistiska partiet (SP) och det schweiziska folkpartiet (SVP) som kräver en äkta bankdelning för att försvara nationens intresse mot konsekvenserna av en global finanskollaps.
Det rör sig i princip om samma motioner som Corrado Pardini (SP) och Thomas Aeschi (SVP) redan 2013 lade fram och som då med buller och bång antogs och skakade om i etablissemanget. Regeringen uppmanades att skilja affärsbanker och banker som förvaltar förmögenheter från banker som bedriver egen handel.
I de nya motionerna heter det: "De gångna åren har olika åtgärder minskat de risker som en bankkris för med sig. Trots detta är det fortfarande så att om en systemrelevant bank hamnar i allvarliga svårigheter så skulle det dra in nationalekonomin. Då skulle staten tvingas att rädda dessa banker, vilket i sin tur i värsta fall skulle kunna leda till en statskonkurs."
Både regeringen och den andra kammaren av parlamentet, Ständerrådet, avslog de tidigare motionerna. SP och SVP, de två största partierna, som för det mesta strider mot varandra, bestämde sig för att göra ett nytt försök. Därmed tvingar de Ständerrådet att åter ägna sig åt frågan.
Samtidigt driver Schillerinstitutet sin kampanj i Schweiz för en strikt bankdelning i perspektivet att landet ska ansluta sig till den utvecklingsdynamik som BRIKS-länderna erbjuder. Även den schweiziska organisationen Impulswelle är fast besluten att se till att temat inte förträngs.
Många schweizare är oroade över det omedelbara hotet om en ny finanskris och de svåra skador som landets industri skulle drabbas av om landets båda "systemrelevanta" jättebanker, UBS och Credit Suisse, kollapsar.
Till detta kommer att debatten om en strikt bankdelning i stil med den amerikanska banklagen Glass-Steagall har tagit ny fart. I USA driver två av det Demokratiska partiets presidentvalskandidater, Martin O´Malley och Bernie Sander, ett återinförande av Glass-Steagall stort i sina kampanjer. Detsamma gäller för den nye Labourledaren Jeremy Corbyn i Storbritannien.