EIR:s landbrorapport släpps i Kina

På amerikanska LaRoucherörelsens nyhetsbyrå EIR:s och kinesiska Chongyanginstitutets gemensamma presskonferens i Peking den 29.9 offentliggjorde Schillerinstitutets president Helga Zepp-LaRouche och EIR:s William Jones äntligen Sidenvägsrapporten på kinesiska! Runt 70 personer deltog, däribland 15 företrädare för kinesisk media, myndighetsfolk och en mängd tankesmedjor. I samband med utgivningen kommenterade ledande kinesiskt fackfolk rapporten och dess betydelse för det kinesiska projektet "Ett bälte, en väg". Chongyanginstitutet meddelade att de är medutgivare. Zepp-LaRouche gick igenom Schillerinstitutets 20-åriga arbete på projektet och betonade vilken roll den utgör i att ändra historiens gång: "Vi måste bort från geopolitik och inleda ett nytt mänsklighetens paradigm".

Experterna kommenterade exalterade rapporten. En berättade att han länge varit i kontakt med Schillerinstitut-medlemmar och lärt sig mycket av dem:

"De har mycket speciella idéer om ekonomi, med betoning på begreppet fysisk ekonomi. Lyndon LaRouche utvecklade begreppet negentropi som förklaring av ekonomins lagar. Vi kan inte låta kapitalet kontrollera allt, utan vi måste kontrollera kapitalet."

En av deltagarna påpekade också Schillerinstitutets annorlunda syn på ekonomi med betoning på infrastrukturens bakomliggande betydelse: "Fru LaRouche har gjort succé med sina idéer".

En annan påpekade att "Ett bälte, en väg" representerar början på en ny världsordning och att vi måste ta reda på hur denna skiljer sig från den av USA-ledda världsordningen. En expert från kinesiska planeringsmyndigheten underströk rapportens särställning och lovordade arbetet bakom som något kinesiskt fackfolk bör ta efter vad gäller EIR:s metod och analys.

Än en expert, som precis läst färdigt rapporten kvällen innan, sa att den uppenbarligen skrivits med globalt perspektiv och handlade mer om att förutsäga framtiden än förklara det förflutna.

En livlig frågestund följde på presentationerna och många ville ha signerade exemplar. Chongyanginstitutet har redan köpt 1000 ex för att sprida dem i sina nätverk och till fackfolk i hela Kina.