Moment-22 för FED

Sedan femton månader skjuter nu amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) den fruktade räntehöjningen på framtiden. På Federal Open Market Committees (FOMC) möte den 17.9 röstades än en gång för oförändrad nollränta, en ledamot manade även till negativ ränta enligt svensk modell. FED-chefen Janet Yellens påhittade motivering var "hård motvind från utlandet", i synnerhet Kina.

Tvärtom var det FED själva som sänkte USA:s tillväxtprognos från 3 till 2,1 procent medan Kinas endast reducerades från 7 till 6,9 procent. Det var alltså i verkligheten USA:s svaga ekonomi som motiverade FED.

Yellen skyller USA:s lågkonjunktur på kinesiska börskrascher och låter obekymrat sedelpressarna gå varma

Internationella regleringsbanken BIS varnade i sin kvartalsrapport händelsevis två dagar innan FOMC-mötet för, att en eventuell räntehöjning skulle krascha hela globala finanssystemet. Skuldnivåerna gör, enligt BIS, finanssystemet känsligt om FED skulle strypa pengatillförseln. Marknadsturbulensen och kapitalflykten från Kina är varningssignaler att bubblans inflation nått en gräns.

Enligt rapporten är skulderna i förhållande till BNP högre idag än innan kraschen 2007-08.

Europas, Nordamerikas och Japans central- och riksbanker befinner sig i ett olösligt moment-22: Räntehöjning leder till omedelbar konkurs, sedelpressen (kvantitativa lättnader) genom fortsatt lågräntepolitik leder till samma sak längre fram - ett klassiskt fall av att skjuta upp obeståndstidpunkt genom kreativ bokföring, dvs konkursbrott.

Enda sättet att undvika kaos längre fram är att införa Glass-Steagall-lagar. Endast så kan badvattnet kastas och samtidigt bebisen räddas.