Käre påve Fransiskus: Gud har rätt, Schellnhuber har fel!

När påven kommit till USA för att tala i FN har han mötts av LaRouchePAC:s banderoll som uppmanar honom att sluta luras av den okristne tyske klimatgurun Hans Joachim Schellnhuber. Texten lyder: "Käre påve Fransiskus: Gud har rätt, Schellnhuber har fel! Och Gud sade till dem: 'Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen den under eder...' "

Under hela veckan av FN-aktiviteter kommer LaRouchePAC sprida den nya EIR-rapporten "Klimatbluffens avsikt är befolkningsreduktion, inte vetenskap" eller på engelska "'Global Warming' Scare is Population Reduction, Not Science" som presenterades på ett seminarium den 23 september på Manhattan.

Läs mer om och beställ rapporten härhttp://www.larouche.se/nyheter/2015/09/23/ny-eir-rapport-avslojar-klimatbluffens-lobby

Se hela presskonferensen här: youtu.be/CYM54feI4bo