Ny EIR-rapport: Klimatbluffens avsikt är befolkningsreduktion

Executive Intelligence Review har just publicerat en ny internationell specialrapport för att stoppa planerna på att under FN:s klimatkonferens i Paris driva igenom ett bindande massmordiskt avtal om att minska koldioxidutsläppen internationellt.

Antagandet att människans koldioxidutsläpp orsakar katastrofala förändringar av jordens klimat är en av historiens grövsta och brottsligaste lögner. För att sprida denna lögn måste vetenskapliga fakta manipuleras. De som protesterar utsätts för hotelser. Med dessa metoder försöker man väcka det falska intrycket av "vetenskapligt konsensus". Miljarder dollar budgeteras till denna vetenskapliga återvändsgränd och det i en redan mycket försvagad världsekonomi. Det avgörande är emellertid vad som ligger bakom denna lögnhärva: genom en snabb "dekarbonisering" av världsekonomin och en strypning av den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer är syftet att drastiskt reducera världsbefolkningen. De ansvariga för denna svindel kommer kanske en dag att ställas till svars inför en ny Nürnbergtribunal.

Det som nu kallas miljörörelse har aldrig haft miljöförbättringar som målsättning. Den är och har alltid varit en täckmantel för avfolkning. Rapporten visar hur dess rötter finns i den malthusianska och oligarkiska världsuppfattningen. Det positiva idag är att tack vare BRIKS-ländernas och deras bundsförvanters satsning på verklig vetenskap och utvecklingsoptimism har vi chansen att besegra denna vetenskaps- och människofientliga ideologi en gång för alla.

I rapportens inledning analyserar Helga Zepp-LaRouche, det internationella Schillerinstitutets ordförande, miljörörelsens geopolitiska roll i det förflutna och i nuet. I de följande kapitlen ges mer bakgrund till miljörörelsens politiska och ideologiska ursprung. Bl a beskrivs hur Hans Joachim Schellnhuber, prins Philip och Martin Palmer medvetet bidragit med lögner om klimatförändringar. Deras roll i utformningen av påvens senaste encyklika, Laudato si, belyses.

I rapportens andra del dokumenteras vad vetenskapen verkligen säger om klimatförändringar och vad en adekvat energipolitik idag är. Huvudorsaken till klimatförändringar är inte koldioxid. Klimatförändringar i dåtiden och också i framtiden orsakas nästan uteslutande av naturlig påverkan: förändringar i jordens kretslopp, solaktiviteter och hur solen på lång sikt rör sig i vår galax är några av de viktigaste faktorerna. Det som vi verkligen måste ägna vår energi åt, istället för att oroa oss över koldioxid, är att utveckla en industripolitik som snabbt ökar energiflödestätheten i världsekonomin så att mänskligheten kan växa och öka sin levnadsstandard samt öka sina resurser för att förbättra livsvillkoren på jorden.

EIR-rapporten "'Global Warming' Scare Is Population Reduction, Not Science" kostar 250 kronor i PDF-format. Beställ genom EIR Stockholm larouche@nysol.se el 08-983010

Läs innehållsförteckningen och mer om rapporten på engelska här  http://larouchepub.com/eiw/public/greenfascismpromo/globalwarming_index.html

Läs mer och se videon från lanseringen av rapporten inför FN:s konferenser om "hållbar" utveckling och Generalförsamling här https://larouchepac.com/20150916/larouchepac-live-eir-press-conference-climate-change-scare-population-reduction-not-science

Läs mer om föredragen om klimatbluffen på Schillerinstitutets konferens i Paris 2015 här http://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende