Glass-Steagell får ärlig chans med Corbyns seger i Storbritannien

Jeremy Corbyn vann en storslagen seger i valet till ordförandeposten för Labourpartiet i Storbritannien. Han fick närmare 60 procent av de 400,000 av de avgivna rösterna. Detta slog undan benen för Tony Blair som i juli i ett tal inför Labourpartiet förkunnade att Corbyn är en ärkefiende och:

- "Om ditt hjärta slår för Corbyn, gör en transplantation"

Corbyns seger har en delat den socialistiska och socialdemokratiska rörelsen i Europa. De socialister som är anhängare till Blair, beskriver Corbyn som en farlig kommunist, medan andra mera korrekt understyrker hans rätt att motsätta sig den misslyckade ekonomiska - och utländska politiken i den transatlantiska regionen. Valet av Corbyn är bara ett annat uttryck för den nuvarande underströmmen genom hela Europa av stöd för personer som är emot etablissemanget och motsätter sig åtstramningspolitiken.

Huvudfrågan i Corbyns politik är hans intention är att kuva Londons Citys makt genom att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall. Veckorna före hans seger, attackerades han häftigt i kvällspressen, för ha gjort ett inlägg i samma ämne på en konferens arrangerad av LaRoucherörelsen i Australien, The Citizens Electoral Council.

Efter ordförandevalet publicerade Corbyn sin lista på de personer som skulle bli medlemmar i hans skuggregering, där bland andra John McDonnell stod med som finansminister. McDonnell är arkitekten bakom Corbyns ekonomiska politik och dessutom en stark förespråkare för bankdelning. McDonnell har, med ett förflutet som ekonom och fackig ombudsman, motsatte sig både Irakkriget samt självständigheten för Englands riksbank.

För City of Londons räkning, valde Financial Times att lyfta fram ett citat av McDonnell från Labourpartiets bulletin "Briefing" år 2012: "Första veckan kommer en ny Labourregering att återinföra en demokratisk kontroll över de större ekonomiska besluten genom att avsluta engelska Riksbankens kontroll över räntesatserna och underställa de nationaliserade och subventionerade banker en direkt kontroll och på så vis tvinga dem att låna och investera sina resurser i moderniseringen av vår ekonomi och i att sätta folk tillbaka i arbete."

Samma Financial Times skrev att " Corbyn-McDonnell-teamet kommer att förespråka en mer effektiv reglering för banker med 'ett fullständigt Glass-Steagall system' som kommer separera bank- och finansverksamheterna."