LaRouche om ekonomin

Det transatlantiska finanssystemets allvarliga tillstånd visade sig tydligt i och med det börsras som inträffade den 24.8. Kraschen blev dock tillfälligt framskjuten efter en enorm dos av "kvantitativa lättnader" från Federal Reserve och andra centralbanker de nästföljande dagarna. Medan några drog en lättnads suck kan man inte frångå att den senaste injektionen av dessa låtsaspengar endast ökat instabiliteten i hela systemet.

Lyndon LaRouche lät sig inte luras av interveneringen, utan lät göra ett akut uttalande kring detta redan den 26.8. Vilket lät understryka att "Wall Street faller ned i en sammanbrottskris. Den är redan här och är ostoppbar. Wall Street är hopplöst bankrutt. Därför måste vi mobilisera för att tvinga amerikanska staten att stoppa den finanskrasch som kommer tillintegöra den reala ekonomin och därmed nationen."

Det innebär även ett omedelbart godkännande, i både representanthuset och i senaten, av lagförslaget om att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall, precis som Franklin Delano Roosevelt gjorde 1933.

"Vi har kommit till en punkt där USA inte längre kan överleva om vi fortsätter att acceptera Wall Streets existens. Vi måste omedelbart få stopp på Wall Street och återta kontrollen över den amerikanska ekonomin."

"Dessutom får man inte glömma att detta är en global kris och därför måste Glass-Steagall införas internationellt. Detta innebär omorganisering i den globala ekonomin och ett etablerande av ett kreditsystem för att återupprätta en kapitalintensiv realproduktion."

I dag beräknas utstående derivatkontrakt uppgå till 90 procent av de ca 2 biljarder i skulder som världen har gemensamt, vilket visar att den typen av skuld är ohållbar och metodiskt måste underställas de vanliga åtgärder som vidtas vid konkursförfarande. Detta måste ske innan den drar ner hela den reala ekonomin i fördärvet, dödar människor och orsakar krig.

LaRouche avslutar med att säga: "Jag tar denna möjlighet att ringa i klockan och sammankalla andra att sluta upp med mig i kampen om att frambringa den enda tänkbara handlingen som finns möjlig för det amerikanska folket och människor världen över: Stäng ner Wall Street och återinför Glass-Steagall. Vi kan sjösätta en global återuppbyggnad, men endast under förutsättningarna att Wall Street och andra bankrutta finansspekulativa centra stängs ned för gott."