Galloni: Finanskrisen ökar risken för ett kärnvapenkrig

I en artikel som publicerades i italienska Il Domani d'Italia varnar den med italienska LaRoucherörelsen MoviSol befryndade ekonomen Nino Galloni för att om inte en omorganisering av systemet sker omedelbart kan den nuvarande ekonomiska krisen att leda till kärnvapenkrig.

"Finanskrisen gör konflikter mellan supermakter mer troliga. Kina, Ryssland och Indien vill undvika detta, medan amerikanska, brittiska och transnationella lobbyister (vapen, olika underrättelsetjänster, proisraeliska etc) vid en punkt ser det som det enda möjliga alternativet. Men det kommer att bli avgörande om huruvida USA kan återfå kontroll över politiken genom att marginalisera de nykonservativa som är sammanlänkade med lobbyisterna."

Galloni skriver att internationella avtal är nödvändiga och nämner samtidigt att till och med Henry Kissinger i sin senaste bok attackerar samma nykonservatism och efterfrågar regionalt stabila områden.

"Problemet är alltså likviditet: Om centralbanker slutar överösa oss med oanvändbara pengar, kommer hela systemet att rämna (vilket i teorin skulle innebära både ett slut och en ny början; rent praktiskt riskerar vi en kärnvapenkonflikt), planetens finansiella tillgångar är 54 gånger större än världens totala BNP. Vi behöver ett nytt Bretton Woods (eller något liknande): BRIKS, USA och andra "makter" måste frysa alla s.k. giftiga tillgångar för att få igån en verklig utveckling med hjälp av krediter; men skillnaden denna gång blir att Bretton Woods måste genomföras innan och inte efter kriget. Annars kommer Bretton Woods bildas medan vi bor i grottor."