”NATO begår gigantiskt misstag”

Horst Teltschik har utlyst en varning som alla nyfrälsta Natoförespråkare bör göra rätt i att lyssna till, och det noga. Som framstående rådgivare för utrikespolitiska frågor till den tyske förbundskanslern Helmut Kohl vid tiden för återföreningen 1990, var Teltschik involverad i Kohls försök i att erbjuda Moskva säkra garantier gentemot dåtidens NATO. Mellan åren 1999 och 2008 gick Teltschik till att leda den årliga stora internationella Försvarskonferensen i München, som arbetar för fredliga lösningar på konflikter.

Alltsedan krisen i Ukraina började, har Teltschik vid upprepande tillfällen varnat Väst för dess konfrontationsinriktade politiska kurs. Återigen framlade han sin oro kring situationen, när han i veckomagasinet Focus den 26/8 2015 kallade NATO:s förhållande till Ryssland som "direkt farligt". De pågående övningarna som sker från båda sidor är "ömsesidiga uttryck för hot. Ryssland försöker skrämma NATO och vice versa".

Han anklagar NATO för att ha begått ett enormt misstag då NATO har stoppat all dialog och samarbete med Ryssland idag. Under det Kalla Kriget var NATO:s politik mycket klokare än idag. Av allt förtroende som man byggde upp då mellan Ryssland och NATO, syns idag inga spår, det har blivit totalförstört. Förbättras inte relationerna avsevärt inom kort, får folket invänta de nya skotten i Sarajevo.

Telschik ser det som positivt att Nato vid övningen i Liatuen dragit ned antalet stridsflygplan från sexton till nio, samt att man har upprättat en direkt tråd från Nato till den ryska militären. "I krislägen kan den bli nog så viktig" avslutade Teltschik.

Artikeln i Focus finns här: http://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/riskante-muskelspiele-tarnkappen-bomber-nach-europa-experte-die-russland-strategie-der-nato-ist-brandgefaehrlich_id_4903083.html