BRIKS:s och SCO:s toppmöten inviger en ny ekonomisk världsordning

Dagen innan BRIKS:s (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) sjunde toppmöte den 8-9 juli i Ufa, Ryssland, höll Nya utvecklingsbanken (NDB) sitt första styrelsemöte. Där beslutades att Beredskapsreservöverenskommelsen, som skall skydda medlemmarnas valutor mot spekulationsattacker, skall träda i kraft den 30 juli med ett totalt kapital på $100 miljarder.

NDB, som har sitt huvudkontor i Shanghai, kommer att ha ett startkapital på $100 miljarder. Det tecknade kapitalet är $50 miljarder som delas lika mellan grundningsmedlemmarna. Först på dagordningen står utvecklingen av infrastrukturen i medlemsländerna men NDB kommer också att investera i andra länders ekonomier.

NDP:s första ordförande, Kundapur Varman Kamath, berättade den 9 juli för nyhetsbyrån Sputnik att BRIKS-ländernas regeringar kommer att lägga fram investeringsförslag så att banken kan låna ut pengar till de första projekten i april 2016. Han sade också att numera är utvecklingsländerna så tillförlitliga att alla projekt är möjliga. Han förklarade vad an menade med tillförlitlig: Projekten måste naturligtvis vara lönsamma, men det krävs mer än det. Man genomför ett projekt som man kan kalla socilalt relevant med en social vinst."

Det förväntas att 40-50% av betalningarna mellan BRICS-länderna snart kan göras i lokala valutor. Bankens vice ordförande, Zhu Xian, sade att banken gärna samarbetar med de nuvarande finansiella institutionerna (Världsbanken, Internationella valutafonden och Asiatiska utvecklingsbanken), men att "det inte kommer att bli ett blint samarbete. Vi kommer ibland att lära oss av dem, men ibland kommer vi att göra annorlunda."

Samtidigt, men utanför toppmötet, slöts många bilaterala avtal, till exempel om kärnkraft, mellan Ryssland och Indien, och Ryssland och Sydafrika. Andra diskussionsområden som återspeglar statschefernas
framtidsorientering var samarbeten om rymdforskning och vetenskapens nuvarande gränser.

Efter BRIKS-mötet följde Shanghai Cooperation Organization:s toppmöte. SCO består av Kina, Ryssland, Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. Från 2016 är också Indien och Pakistan medlemmar då de beviljades medlemskap på detta möte. På mötet presenterade Kinas president Xi strategin bakom den Nya sidenvägen.

Vad som kunde ses var ett ökande samverkan mellan BRIKS-projekt och -perspektiv, SCO och den Eurasiska ekonomiska unionen (Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Ryssland odh snart Kirgizistan). Rysslands president Putin sade att dessa tre grupper kan skapa "ett kraftfullt ekonomiskt genombrott." Putin och Xi anser båda att dessa tre organisationer kan bli kärnan i en ny världsordning.