BRIKS-uppropet uppmärksammat på Sputnik

Den ryska nyhetssidan Sputnik-Sverige uppmärksammar Schillerinstitutets BRIKS-upprop dagen före toppmötet i Ufa i Ryssland. Uppropet "USA och Europa måste börja samarbeta med BRIKS" har spridits internationellt sedan förra året och kan undertecknas genom att klicka på bilden längst ned på denna sida.

Sputnik har intervjuat Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche, som uttalar sig att smarbete med BRIKS är nödvändigt för att hindra att den geopolitiska konfrontationen med Ryssland och Kina skall leda till världskrig.

Så här skriver Sputnik:

Konfrontation med Ryssland och Kina farlig för hela världen

Det har kort före BRICS sjunde toppmöte, som hålls i Ryssland den 8-9 juli, börjat spridas en petition som uppmanar Washington att börja samarbeta med BRICS-staterna för världens ekonomiska utveckling. Petitionen har redan undertecknats av över 2 000 personer, som är amerikanska medborgare och företrädare för internationella organisationer.

Målet med petitionen är att framtona farorna med konfrontationen med Ryssland och Kina, uppgav Helga Zepp-LaRouche, ordförande för tyska människorättsrörelsen Solidaritet och grundare av Schiller-institutet, som startade petitionen i en intervju med Radio Sputnik:

"För närvarande står världen inför två sammanbundna hot: det transatlantiska systemets kollaps och hotet av termonukleärt krig. Bådadera hoten stammar från Natos utrikespolitik gentemot Ryssland och Kina", anser Helga Zepp-LaRouche.

"Geopolitiken har redan framkallat två världskrig. Om det utlöser ett tredjevärldskrig så kan detta leda till att mänskligheten utplånas med tanke på kärnvapen. Därför är huvudfrågan hur vi kan övervinna geopolitiskt tänkande. Vi måste komma fram till ett nytt tankesätt som bygger på mänsklighetens gemensamma målsättningar. Vi bör sluta se på saker och ting utgående från en stat eller en grupp staters intressen utan måste se ur hela mänsklighetens synvinkel. Vi måste lära oss fundera på hela mänskligheten och sträva efter att lösa konflikter i nuet."

Verkligheten är sådan att BRICS-staterna har efter toppmötet i Brasilien år 2014 börjat bygga ett helt nytt ekonomiskt system. Ett system som vågar säga nej till det transatlantiska systemet, som redan är bankrutt. Vi fick alla ännu en bekräftelse på detta efter att grekerna modigt röstade nej. Systemet är ju fallfärdigt och kan kollapsa när som helst. Och då kommer USA och Europa att kunna samarbeta med BRICS. Då kommer en ny ekonomisk världsordning till, som blir fördelaktig för alla aktörer.

Helga Zepp-LaRouche underströk även för Radio Sputnik att BRICS-staterna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) uppvisar en ny modell för internationella relationer, som bygger på ömsesidigt samarbete.

Se artikeln här: http://se.sputniknews.com/asikt/20150707/395289.html#ixzz3fHbRkXE6

Intervjun med Helga Zepp-LaRouche gjordes på engelska och kan höras (2 minuter) här https://soundcloud.com/radiosputnik/reject-geopolitics-cooperate-with-brics-helga-zepp-larouche