Leve det fria Grekland! Nu befriar vi Europa!

Jacques Cheminade, partiledare för Solidarité et Progès i Frankrike, gjorde följande uttalande den 5 juli, när den grekiska regeringen vunnit folkomröstningen.

Alexis Tsipras böjde sig inte för de europeiska falskmyntarnas och storsvindlarnas utpressning. Han vann. Han vann mot finansfascismen. Han vann med ett mod som ingen annan europeisk ledare visat, vare sig i regeringsställning eller i opposition. Det är goda nyheter för det riktiga Europa, människornas och nationernas Europa.

Nu återstår det viktiga att göra och det är upp till oss att agera:

1) Stoppa den europeiska finansiella åtstramningspolitiken och genomför en strategi som är av folket, med folket och för folket.

2) Sammankalla med största skyndsamhet en europeisk skuldkonferens, med målet att stryka ett streck över de skulder som är illvilliga och illegitima och införa ett moratorium på övriga skulder, för att lossa strupgreppet på människorna.

3) Genomföra en verklig bankdelning, en global Glass-Steagall, som konstaterar att storbankerna är i konkurs, sätter dem under tvångsförvaltning och omstrukturerar deras räkenskaper.

4) Organisera mellan de europeiska länderna, utanför eurosystemet och ett EU som har förstört sig självt, stora utvecklingsprojekt finansierade med offentliga krediter för att återskapa social rättvisa, dra igång en fysisk-ekonomisk tillväxt och släppa loss den mänskliga skaparkraften.

5) Se till att våra europeiska länder gör gemensam sak med BRIKS-länderna i en internationell win-win-strategi mot finansoligarkin, genom samverkan om våra stora projekt.

6) Utmana USA att gå med i denna dynamik och säga nej till den anglo-amerikanska Bush-Obama-regimen.

Läs uttalandet på franska här http://www.jacquescheminade.fr/Vive-la-Grece-libre-Liberons-l-Europe