Schellnhuber: Mefistofeles i Vatikanen

Den nya påvliga encyklikan Laudato si innebär en drastisk omsvängning jämfört med Vatikanens tidigare inställning. Den säger rakt ut att "idén om obegränsad tillväxt" "bygger på lögnen om att det finns obegränsade jordliga tillgångar". Medan den säger sig hylla teknologins nytta, så ser encyklikan teknologin som bara ett verktyg i händerna på dem som har makten över resten av mänskligheten.

Nyckelinnehållet i denna encyklika bär prägeln av särskilt en individ: Hans Joachim Schellnhuber, tyske förbundskanslern Angela Merkels klimatguru sedan 2005. Som medlem av den påvliga akademin och den lilla arbetsgruppen bakom encyklikan har Schellnhuber spelat en avgörande roll för att dra upp riktlinjerna för påvens text, som lades fram på en presskonferens i Rom den 18 juni. Där, med en massa diagram och kartor, härjade han om att planeten är på väg mot undergången, att den genomsnittliga globala temperaturen kommer att stiga med fem grader och att havsytans nivå kommer att stiga med femtio meter till slutet av detta århundrade. Efter att ha tryckt tillbaka klimatskeptikerna kunde Schellnhuber triumferande jämföra dokumentet med den store Fransiskus av Assisis kyrkoreformer flera århundraden tillbaka, och säga att det skulle utmana traditionellt tänkande katoliker runt i världen.

Trots att Schellnhuber formellt är en rådgivare för Merkel och chef för Potsdaminstitutet i Berlin måste man se honom som en agent för det brittiska imperiets kampanj för malthusianism, eftersom han öppet hävdar att världen befolkning måste reduceras till en miljard människor. Mer än så kan inte jordens resurser klara, hävdar han och skyller världens miljöproblem likt andra sådana ideologer på industrialismen. Det värsta med den är att vi i slutet på 1700-talet kom in i kolåldern, anser han och går så långt att kräva en återgång till tiden "före industrialiseringen".

Merkel gjorde sig till talesperson för den "totala avkarboniseringen av den globala ekonomin" på de senaste G7-toppmötet, vilket hon har hämtat från Schellnhuber, precis som när hon i mars 2011, med hysterin kring det japanska kärnkraftverket Fukushima som förevändning, bestämde att börja den totala nedläggningen av Tyskland hela kärnkraftsproduktion. Men det är en farlig illusion att försöka basera ett industrisamhälle på enbart förnybara energikällor. Det leder avfolkning och fast denna satanistiska politik är avsiktlig, nämns det inte annat än av miljörörelsen toppideologer i interna och undanskymda sammanhang.

I enlighet med sin brittiska ideologiska bakgrund så kunde Schellnhuber arbeta mellan 2001 och 2005 i East Anglia-universitetets Klimatforskningsenhet. Det var den brittiska samordningsenheten för klimatkampanjen som blev ökänd före klimattoppmötet i Köpenhamn, sedan deras interna epostkorrespons läckt ut och avslöjat hur man medvetet manipulerat klimatforskningsdata för att uppnå önskat resultat. Schellnhuber var också rådgivare åt den brittiska premiärministern Tony Blair, när G7-toppmötet i Glenagles förbereddes 2005 och strax innan dess utnämndes han till Kommendör i Brittiska imperiet (CBE) och fick utmärkelsen direkt ur drottning Elisabeths hand vid hennes besök i Tyskland 2004 för sina tjänster åt Brittiska imperiet.

Talet om ett av mänsklig aktivitet skapat klimathot är en bluff. De globala klimatvariationerna beror helt på naturliga variationer i bestämda cykler visade talaren professor Carl-Otto Weiss vid Schillerinstitutets Pariskonferens den 13-14.6 2015. Läs mera och se talet här http://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende