Helga Zepp-LaRouche talade på konferens i Kina

Det strategiskt hotfulla världsläget underströks av Helga Zepp-LaRouche i hennes inlägg på Silk Road Economic Belt Cities International Forum som hölls i Yiwu i Kina den 19 juni. Arrangörer var Renminuniversitetets Chongyang Institute of Financial Studies, Huangqui.com (Global Times) och staden Yiwu. Det kinesiska perspektivet "Ett bälte, en väg" togs entusiastiskt emot av konferensdeltagarna, bland vilka fanns ledande kinesiska forskare, flera f.d. statschefer och diplomater från många länder runtom i världen.

Helga Zepp-LaRouche hade ombetts att framföra sina synpunkter inom ramarna för ett forum om de europeiska reaktionerna på projektet "Ett bälte, en väg". Hon presenterades som den som först hade introducerat idén om en ny Sidenväg i Europa. Hon redogjorde för risken för ett kaotiskt sammanbrott av det transatlantiska finanssystemet, utöver konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland, och pekade på den roll som Tyskland måste spela i en återhämtning av den europeiska ekonomin.

Zepp-LaRouche föreslog också att European Fund for Strategic Investment (Junckerfonden) ska gå in som medfinansiär av den nya Sidenvägens anslutning till södra Europa, och menade att detta skulle kunna tas upp på det kommande toppmötet den 29 juni mellan EU och Kina, där Kinas regeringschef Li Keqiang ska delta. Hon pekade särskilt på hur viktigt det är att de nya transportleder som nu byggs upp utvecklas till riktiga infrastrukturkorridorer, så att produktiviteten och levnadsstandarden höjs för alla människor som bor längs vägen och bältet. Detta finns närmare utvecklat i Schillerinstitutets och EIR:s publikationer, särskilt i den senaste EIR-rapporten "The New Silk Road becomes the World Land-Bridge".

Zepp-LaRouche avslutade sitt tal med ett citat från G.W. Leibniz' Novissima Sinica, där den tyske 1600-talsfilosofen säger att om de två polerna på den eurasiska kontinenten förenar sig med varandra, kommer alla länder och alla regioner som är belägna mellan dem att gynnas av det.

Gensvaret var entusiastiskt, både från de övriga talarna på podiet, som kom från Kazachstan, Spanien, Polen, Ukraina och Kina, och från publiken. Under den efterföljande diskussionen kom frågan upp om behovet av en ny finansiell arkitektur, där Zepp-LaRouche framhöll den strategiska betydelsen av de nya finansieringsprinciper som ligger till grund för AIIB och BRIKS-ländernas nya utvecklingsbank.

EIR:s Washington-korrespondent William Jones talade också på konferensen i Yiwu, om behovet av att få ett USA befriat från Barack Obama att inta en mer samarbetsvillig hållning till Kina.

Både Zepp-LaRouche och Jones intervjuades av staden Yiwus TV-kanal, och klipp från intervjuerna ska ha sänts på den nationella CCTV, som kan ses av mer än 100 miljoner människor.

Läs mer om Yiwukonferensen här https://larouchepac.com/20150620/zepp-larouche-outlines-strategic-situation-silk-road-conference-yiwu-china

Se videofilmen om det nya paradigm som BRIKS och Nya sidenvägen innebär http://www.larouche.se/artikel/ett-nytt-paradigm-for-manskligheten

Specialrapporten The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge har publicerats av tidskriften Executive Intelligence Review http://store.larouchepub.com/product-p/eipsp-2014-1-0-0-pdf.htm  http://worldlandbridge.com/

Se videon om rapporten på http://larouchepac.com/20141201/trailer-new-world-landbridge-report

Beställ rapporten på larouche@nysol.se  för 2000 kr.

Följ den fortsatta politiska och ekonomiska utvecklingen kring AIIB, BRIKS och Nya sidenvägen genom uppdateringar varje vecka i Executive Intelligence Review på www.larouchepub.com