Lösningen på Greklands och Afrikas skuldkris

Söndagen den 14 juni inleddes Schillerinstitutets andra internationella konferensdag i Paris med ett tal av Jacques Cheminade, ordförande för Solidarité & Progrès. Hans tema var "Offentliga krediter och skuldavskrivning, Europas politiska utmaning." Cheminade gav många exempel på vansinnet och kriminaliteten i det globala finanssystemet. Ett exempel är att EU kräver att medlemsländerna räknar in spel och prostitution i sin BNP. Ett annat är incestförhållandet mellan banker och "den sjunde kontinenten" GAFA (Google, Apple, Facebook och Amazon), ytterligare exempel är börsernas högfrekvenshandel utan juridisk kontroll, skuggbanker "på alternativa finansmarknader samt 800 000 miljarder dollar i derivatfordringar".

Vi måste återskapa en värld med verklig tillväxt sa Cheminade. Det är bättre att hoppa på BRIKS-tåget än att stanna kvar. Ännu värre är det att behandla BRIKS-länderna som en fiende som ju den transatlantiska finansoligarkin gör. Europas verkliga utmaning är att "lägga till mer kraft till BRIKS-ländernas ansträngningar och en vidare horisont." Cheminade lade fram Lyndon LaRouches idéer om en måttstock för den produktiva ekonomin, något som den ryske vetenskapsmannen Pobisk Kuznetzow en gång föreslog att man skulle kalla "La" (efter LaRouche). Måttstocken handlar om att förstå att människan inte är "ett geopolitiskt djur som strävar efter att lägga beslag på mer territorium och mer kontroll över resurser i en kamp mot andra människor". Man måste förså att människan är en kreativ varelse som kan upptäcka allmängiltiga principer och förändra samhället till något bättre genom att tillämpa högteknologiska lösningar.

Direkt efter Cheminades tal presenterade Karel Vereycken hur skuldkonferensen i London 1953 med skuldavskrivningspolitik för Tyskland ledde till den tyska ekonomins snabba återhämtning efter andra världskriget.

Den stora dramaitiken kring skuldfrågan i Europa idag gäller Grekland vilket togs upp på konferensen av Europaparlamentarikern Stélios Kouloglou. Se: http://www.larouche.se/nyheter/2015/06/22/grekland-hotas-av-chilekupp

Se alla talen på Schillerinstitutets Pariskonferens 13-14.6 2015
Här finns videorna allteftersom de blir färdiga (på engelska, franska, tyska):
http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-%E2%80%A2-paris-%E2%80%A2-june-13th-14th-2015/