Mer än hälften av världens kärnkraft under konstruktion i BRIKS

De senaste 50 åren byggdes och drevs nästan all kärnkraft i iländer. Sedan förra året har ett skifte nu ägt rum, vilket blev tydligt på Kärnkraftsmässan "Atomexpo" i Moskva 1-3 juni, där 2000 delegater från 48 länder deltog.

På denna mässa brukar normalt ryska statliga RosAtom visa upp sin teknik och skriva avtal med internationella partners, övervägande traditionella partners i Östeuropa och fd sovjetrepubliker. I år stod dock Rysslands samarbete med Latinamerika, stillahavsländerna och Afrika i centrum.

Det var tydligt att BRIKS idag är drivkraften för kärnkraftsutbyggnaden. 40 av världens 76 kärnkraftverk under konstruktion ligger i BRIKS-länder och andra sluter sig i tilltagande grad till dem.

Ledaren för argentinska delegationer Julio de Vido beskrev kärnkraftens betydelse för Argentina och kunde stolt visa att de mellan 2003 och 2014 satsat 11 mdr dollar på kärnkraftsprogrammet men tänker tredubbla det de kommande tio åren. Tyska företrädare svarade med att Tyskland tvärtom satsat 23 mdr euro på att subventionera förnybar energi, vilket minskat elproduktionen och skapat elbrist som drivit upp importen och priserna.

RosAtoms nya affärsidé är att erbjuda länder som vill ta steget in i atomåldern olika finansieringsalternativ och därmed möjliggöra stora framtidsinvesteringar. Ansvarig för programmet Kirill Komarov visade statistik på 29 reaktorer beställda av utlandet för sammanlagt över 100 mdr dollar vilket till 2020 väntas öka till 150 mdr.

På mässan slöts skrev sedan en mängd nya avtal:

  • Med Tunisien om användning av radioisotoper i industrin, sjukvården och jordbruket liksom utbildning av personal.
  • Utvidgat samarbete med Indonesien i bygget av en experimantreaktor.
  • Forskningsreaktorer i Ghana.
  • Förhandlingar med Kubas forskningsminister om samarbete och datautbyte.