Presidentkandidat Martin O´Malley är Wall Streets fiende nummer 1

Med Martin O ´Malley blir det strid om vem som skall representera det Demokratiska partiet i det amerikanska presidentvalet nästa år. Hittills har det framställts som en tävling mellan Hillary Clinton och Jeb Bush.

Martin O´Malley har valts två gånger till borgmästare i Baltimore och till guvernör i delstaten Maryland. När han den 30 maj tillkännagav sin kandidatur angrep han direkt Wall Street med sitt krav på bankdelning enligt Glass-Steagall för att få slut på Wall Streets korrumperande inflytande på amerikansk politik och ekonomi.

Detta har fått flera tidningar att utnämna O´Malley till Wall Streets fiende nummer 1. Detta har inte avskräckt O´Malley. Tvärtom, han välkomnar det. I sina egna TV-annonser tar han själv upp det och nämner det som slutkläm efter att ha börjat med att säga: "Vår ekonomi är inte pengarna,.. Det är människor!" Däremellan tar han några huvudpunkter från sitt tal den 30.5 och som också uppmärksammats stort i media, nämligen att Goldman Sachs skulle vara nöjda med både Jeb och Hillary, men det amerikanska presidentämbetet är inte en krona som skall lämnas fram och tillbaka mellan två kungliga familjer.

Lyndon LaRouche har sagt att av de presidentkandidater som hittills ställt upp är O´Malley utan tvekan den mest kvalificerade. Avgörande för hans rörelse är att han styr upp övergångsperioden, från nu till att Obama i förtid avlägsnas från sin post, för att kunna återuppbygga det amerikanska presidentskapet i linje med konstitutionen och det synsätt som grundningsfäderna hade.

Läs mera här:

http://www.larouche.se/nyheter/2015/03/18/usa-glass-steagall-blir-en-fra...

på engelska:

https://larouchepac.com/20150601/shaping-new-presidency

http://uk.businessinsider.com/martin-omalley-is-wall-streets-public-enem...

Här är O´Malleys tal den 30.5: http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2015/05/30/heres-wh...