Kina satsar på sex utvecklingskorridorer

Kinas vice premiärminister Zhang Gaoli, meddelar att upp till sex stycken internationella utvecklingskorridorer med ett investeringsvärde på 900 miljarder dollar, kan komma att byggas i samband med "Ett bälte, En väg" initiativet. Detta är bara en del av Kinas totala satsning på de enorma infrastrukturprojekt som landet vill göra. I dessa satsningar kommer närmare 60 länder inom och längs med utvecklingskorridorerna, att inkluderas och slutsumman förväntas landa kring över 1.000 miljarder amerikanska dollar. Investeringarna kommer inte bara hjälpa Kina till en högre levnadsstandard, utan även de omkringliggande nationerna kommer kunna ta del av den avkastning som ges i form av avsevärt bättre välstånd.

Zhang gjorde detta uttalande om Kinas investeringsplaner, i samband med öppningsceremonin till en tvådagars konferens som anordnades av ASEM. Konferensen bar titeln "Industriell dialog om anslutning". Medlemmarna i ASEM är sammanlagt 53 stycken, där länder och organisationer från både Europa och Asien finns representerade.

Enligt China Daily, ska Zhang ha sagt att Kina planerar att utveckla upp till sex stycken ekonomiska korridorer;
1) Kina-Mongoliet-Ryssland;
2) Nya Eurasiska världslandbron;
3) Kina-Central- och Västasien;
4) Kina-Indokina-Malackahalvön;
5) Kina-Pakistan och slutligen
6) Kina-Myanmar-Indien-Bangladesh.

Dessa utvecklingskorridorer skulle i sin tur förgrena sig i flera riktningar och medföra en enorm ekonomisk transformation. För att kunna finansiera projektet kommer, enligt artikeln, ekonomiska medel ges av AIIB (Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken) och Nyasidenvägsfonden.

Kina tar på sig en ledarroll i den nödvändiga utvecklingen för att styra världen in i ett nytt ekonomiskt system där människans kreativitet och skaparkraft är motorn i ekonomin.