Tysk kritik mot isolering av Ryssland

I Tyskland växer opinionen för att återuppta normala förbindelser med Ryssland. Inför G7-toppmötet i Bayern den 7 och 6 juni har en rad politiska personligheter uttryckt sitt missnöje med att Ryssland för andra året i rad inte bjuds in att delta i samtalen på statsledarnivå. Mellan 1998 och 2013 var Ryssland inbjudet att delta. Skälet som angavs för Rysslands utestängning var "annekteringen" av Krim-halvön. Både "vänster-" och "höger-"politiker protesterar mot detta beslut. Det som förenar de politiska polerna är att man på olika sätt ger uttryck för att det utan Ryssland inte kommer kommer att gå att lösa någon av de tragiska kriser som finns. Tyska maskinexporten till Ryssland har också minskat med 28 procent med lidande näringsliv som följd, medan USA ökat sin export till Ryssland.

De två forna socialdemokratiska förbundskanslerna Helmut Schmidt (96) och Gerhard Schröder fördömer Angela Merkels stöd till Storbritanniens, Sveriges och Baltikums antiryska EU-linje och uteslutningen från G7.

Schmidt går ett steg längre och säger att han vid toppmötena inte bara vill se Ryssland, utan även Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika, av en tillfällighet länderna i alliansen BRIKS, vilken i den europeiska debatten hittills enbart fördömts. Det var Schmidt som med franske presidenten Valery Giscard d'Estaing på sin tid grundade G6 vilket med Kanada blev G7 och med Ryssland mellan 1998 och 2013 var G8. Giscard d'Estaing har även han beklagat utvecklingen.

Matthias Platzeck, socialdemokrat och ordförande för det Tyskryska Forumet sa i en intervju till Welt am Sonntag att president Putin måste höra till G7-mötet (som då blir G8) för att Minsk-avtalet om Ukraina ska kunna genomföras förtroendefullt. Han nämnde att Ryssland också behövs för att få till stånd en lösning av sammanbrottskriserna i Mellanöstern, Iran, Afghanistan och Syrien. Till samma tidning sa Eckhard Cordes, ledare för det tyska industriförbundets östeuropautskott, att det är en missad chans att inte bjuda in Ryssland till en dialog med G7-länderna. "Det är alltid bättre att tala med varandra än att tala om varandra. Under en kris behöver vi sådana etablerade kanaler" sa Cordes.

I Bayern har Wilfried Scharnagl, en av den avlidne CSU-ledaren Franz Josef Strauß´närmaste medarbetare och nu sedan länge chefredaktör för Bayernkurier, har också yttrat sig klarsynt om relationerna med Ryssland. I en ny bok, "Vid avgrunden. Stridsskrift för en annan samtalston med Ryssland." pläderar han för att Rysslands position måste förstås. Boken presenterades den 21 maj. "Om någon tror att Ryssland skulle kunna tillåta att Krim, som spelar en central roll i rysk historia, går förlorat eller att Ukraina blir Nato-medlem och som sista konsekvens av det, att en amerikansk amiral sitter som chef i Sevastopol" så har han fel säger Scharnagl.

Krim-halvön annekterades inte av Ryssland, säger Scharnagl, "det var en utträde och inte en annektering. Samma Väst som talar upprört om en folkrättsvidrig annektering av Krim, där man tillfrågade befolkningen, säger inte ett ord om att Chrustjev 60 år tidigare, utan att ha frågat en enda människa, gav Ukraina Krim från Sovjetimperiet med ett enda penndrag."

Scharnagl slår fast att orsaken till krisen mellan Väst och Ryssland ligger i att Väst ignorerade den stora förändring som skedde 1989 och 1990 då Sovjetunionen upphörde att existera. "I Väst fortsatte man en politik som om ingenting hade ändrat sig" säger han, och "det var ett misstag att vi tänkte: ´Nu kan vi betrakta Ryssland som förlorare´ --och det kan säkert härledas till USA (att vi tänkte så)....Gorbatjov är besviken på oss. Den ryska ledning hade andra föreställningar då. Och alldeles bestämt inte att Nato skulle utvidgas."

Intressant för svenska Gorbatjovfans är att just Gorbatjov har skrivit ett förord till Scharnagls bok --- och i andra sammanhang mer än en gång yttrat sin oro för att sanktions- och konfrontationspolitiken mot Ryssland skulle kunna leda till ett tredje världskrig.

Här får du veta mer om hur Scharnagl tänker: http://de.sputniknews.com/politik/20150525/302481891.html#ixzz3bzBgnCYT