Kina ikapp USA

År 1950 var Kinas elproduktion 1,2 procent av USA:s, 2000: 34 procent och 2011 förbi.

Medellivslängden är 76 år, bara tre år lägre än USA.

Utbildningsnivån är jämförbar.

Inkomstklyftan i Kina är mindre än i USA.

Tillväxten under den femårsplan som avrundas i detta Getens år var runt 40 procent vilket motsvarar 7 procent årligen och flera mål har med råge uppnåtts:

1. Skapa 45 miljoner nya jobb (50 milj har skapats).

2. Utvidga tjänstesektorn från 43 till 48 procent.

3. Höjda forskningsanslag från 1,75 till 2,2 procent av BNP. Kina lämnar idag in 50 procent fler patentansökningar än USA.

4. Utbyggd sjukvård, omfattar nu 19 av 20 kineser.