Hökmarks fuskdelning av banker fälldes i EU-parlamentet

Det fuskförslag för att separera ut finansiella risker i banker, utarbetat av EU-kommissionen och förhandlat i EU-parlamentet av den svenske EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark stoppades med minsta marginal (30 mot 29) i EU-parlamentets Ekonomiutskott den 27 maj. Det var en medveten aktion av förespråkare för en riktig bankdelning enligt Glass-Steagall som drev fram beslutet, för att bana väg för ett bra förslag.

Bankernas påtryckningar på EU-kommissionen och EU-parlamentet har vattnat ur förslagen från en redan otillräcklig "instängsling" av de olika verksamheterna, men inom samma bankföretag, till bankkramaren Hökmarks förslag om låta finansmyndigheter endast i sista hand, om riskerna visat sig vara för stora, tillåtas genomdriva en uppdelning av banker. Hökmarks förslaget kallades således föga kraftfullt: "Strukturåtgärder som förbättrar motståndskraften för kreditinstitut i EU".

Som Hökmarks förslag till slut såg ut, hade det enbart ett reellt syfte och det var att stoppa en riktig bankdelning, där den riskfyllda spekulationsverksamheten (värdepappershandeln, tradingen) helt skiljs ut från traditionell affärsbankverksamhet genom ägarmässig uppdelning i skilda bolag. Endast om verksamheterna helt separeras ägarmässigt kan staten undgå att garantera också de fullständigt obetalbara gigantiska spekulationsbubblorna i de nuvarande "universalbankernas" värdepappershandel. Varje samhälle som fortsätter ge de orimliga garantier till dagens banker riskerar att krossas i den nya bankkris som kan komma när som helst i den pågående EU-krisen när grekerna nu vägrar betala mer till bankerna. En diskussion på rätt spår om bankdelning kan dock, trots att det inte blivit beslutat, i en akut bankkris ge en riktning för hur krisen skall lösas. Det är därför oerhört viktigt att en grupp EU-parlamentariker nu har bestämt sig för att ta den striden och att de fått stopp på bankernas fuskförslag.

Avgörande för denna seger mot bankerna var att partigruppen Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa (EFD) vändes mot Hökmarks förslag. Dess representant i Ekonomiutskottet Marco Zanni har kämpat för en riktig bankdelning enligt Glass-Steagall.

- Vi lyckades blockera det skräp som utformats av banklobbyn och lades fram av EPP, sa Zanni till EIR. EPP är den konservativa gruppen Europeiska folkpartiet där moderaterna och Hökmark ingår. Zanni använde det italienska uttrycket "porcata" för att beskriva det nedröstade förslaget, vilket på italienska har en kraftfullare mening än "skräp" och kommer från ordet "porco", som betyder gris.

Zanni som kommer från det italienska partiet Femstjärnerörelsen (M5S) som ingår i EFD tillsammans med U.K. Indepencence Party (UKIP) håller på att utarbeta ett gemensamt förslag tillsammans med grupperna för de Gröna resp. Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, vilka är för en strikt ordning enligt Glass-Stagall.

Detta betyder att hela lagstiftningsprocessen för ett gemensamt EU-direktiv är tillbaka till ruta ett. EU-kommissionen måste lägga fram en ny text eller ingen alls. Om det inte blir någon alls lämnas EU-länderna fria att bestämma sin egen bankdelningslag.

Nederlaget för Hökmarks förslag kom oväntat, som man också kan se på Hökmarks uttalanden i svensk press. Normalt brukar de två största partigrupperna i Europaparlamentet, EPP och Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, komma överens om en kompromisslösning som med någon obetydlig förändring godkänner EU-kommissionens förslag. Men i detta fall höll socialdemokraterna fast vid sitt förslag om en tvingande (fusk-)delning inom samma bank, s.k. instängsling av riskfylld tradingverksamhet, och ingen kompromiss uppnåddes.

Zanni hade lagt fram sitt eget förslag med 100 ändringar som skulle göra om förslaget radikalt till en fullständig bankdelning enligt Glass-Steagall. När det stod klart att hans förslag inte skulle få tillräckligt stöd för att kunna godkännas, arbetade han för att hindra en kompromiss genom en uppgörelse mellan de konservativa och socialisterna. Detta lyckades och fick också stöd från socialdemokratiskt håll.
- Banklobbyns marsch genom institutionerna har för tillfället stoppats, sa Jakob von Weizäcker, den tyske socialdemokraten i Ekonomiutskottet.
- Att ha stoppat denna "porcata", är redan en stor seger, sa Zanni till EIR.

Läs hur media mest lät Hökmark beklaga beslutet:
http://www.svt.se/nyheter/baklaxa-for-hokmark-om-eu-s-bankregler
http://www.di.se/artiklar/2015/5/26/hokmark-populister-fallde-mitt-forsl...
http://www.di.se/artiklar/2015/4/29/hokmark-far-mothugg-av-socialdemokra...
http://hokmark.eu/rostning-i-dag-for-att-banker-ska-bidra-till-investeri...
http://hokmark.eu/framgang-i-sak-men-motgang-till-slut/
Läs mer om bankdelningpå: http://larouche.se/gs