Storbritannien, USA och Saudiarabien har startat ett illegalt bombkrig mot Jemen

Tal vid Jemendemonstrationen i Malmö den 26 april 2014

av Ulf Sandmark

Den 26 mars startade Storbritannien, USA och Saudiarabien ett illegalt bombkrig mot Jemen. Londons City och Wall Street är bankrutta och håller på att förlora makten över världsekonomin. Deras metod för att behålla makten är sprida krig och kaos genom hela Eurasien. Med hjälp av kriget mot Jemen vill dessa imperialistiska krafter trappa upp den konstgjorda religiösa konflikten mellan shia och sunni till ett öppet krig mellan regionens stora länder med Iran på den ena sidan och Egypten, Turkiet och Pakistan på den saudiska sidan.

Det saudiska flygvapnet hålls igång av Storbritannien genom ett underhållsavtal för all daglig markservice med det brittisk-svenska krigsmaterielkoncernen BAE. USA:s underrättelsetjänster tar fram och bestämmer vad som skall bombas av de saudiska piloterna.

Kriget är totalt och förs inte för att vinna något stöd i landets befolkning som utsätts för den ena massakern efter den andra. Bombernas riktas mot civila hus och skolor. Ett folkmord håller på att skapas genom att befolkningen avstängs från sjukvård och mat genom bombningen av sjukhus, matlager, spannmålssilos och mejerier. Samtidigt används ett vapenembargo för att blockera införseln av mat och mediciner. Bombningen av pumpstationer, elverk, raffinaderier samtidigt med broar, hamnar och flygplatser gör att bönderna inte kan få bensin och ström till sina vattenpumpar och maskiner. Hela landet inklusive landsbygden, står inför en svältkatastrof om inte kriget och blockaden stoppas omedelbart.

Bombplanen är som ett ISIS från luften med sin ödeläggelse av landet inklusive moskéer och minnesmärken för arabvärldens urgamla kultur. Det understryks av att den s.k. oppositionen, som bombningen understöder, inte ens använder Jemens flagga, utan samma svarta som ISIS använder. Angriparna har knappt några jemenitiska medborgare på sin sida utan har fått förlita sig, som i så många andra krig, på att utlänningar ifrån Al Qaida är deras fotsoldater. Samtidigt fäller Västvärlden krokodiltårar över den humanitära katastrofen och Al Qaidas ökade inflytande.

Hycklande svenska politiker gråter nu över flyktingkatastroferna i Medelhavet, samtidigt som de medverkar till att ännu ett land förstörs och ytterligare hundratusentals människor drivs i armarna på Al Qaidas samvetslösa flyktingsmugglare i Libyen och ner i Medelhavets massgrav.

Istället för att fortsätta med förödande krigspolitik måste USA och Europa bilda allianser med BRIKS-länderna för att gemensamt stödja Jemens och Sydvästasiens fredliga utveckling!