Ukraina: Natalia Vitrenkos liv hotat

Ledaren för Ukrainas progressiva socialistiska parti Natalja Vitrenko hotas till livet med stöd av de ukrainska myndigheterna. Vitrenko är mycket aktiv politiker och har varit parlamentsledamot 1994-2002 och presidentkandidat 1999 och 2004. Den 14.4 publicerade hon ett brev till justitieminister Viktor Sjokin. Pga det faktum att drevet mot Vitrenko utgör ett allvarligt hot mot hennes personliga säkerhet väljer eap.nu att nedan ordagrannt återge brevet i svensk översättning för våra läsare.

Vitrenkos amerikanske bundsförvant Lyndon LaRouche har sagt angående hotbilden mot Vitrenko: "Om något händer den framstående ukrainske ekonomen och fd parlamentsledamoten Natalja Vitrenko måste Victoria Nuland på amerikanska UD hållas ansvarig". Nuland skötte den väpnade kupp som i februari 2014 installerade en nazismpräglad regering i Ukraina "med president Barack Obamas fulla stöd". Smutskastningskampanjen som denna regering bedriver mot Vitrenko genom säkerhetstjänsten SBU gör henne till potentiell måltavla, då hon kritiserat nazisternas maktövertagande i landet. "Alla i amerikanska kongressen eller EU som inte reagerar på detta faktum gör sig medskyldiga", sa LaRouche.

SBU-chefen Nalyvaytjenko har öppet förklarat att OUN-UPA skall vare en förebild, dvs. upprorsarmén som samarbetade med Hitler i dennes invasion av Sovjetunionen. Den 6.4 utsågs ledaren för nynazistiska Högra sektorn Dmitro Jarosj till ÖB:s rådgivare.

Nu skickar Obama amerikansk militär till Ukraina för att utbilda Nationalgardet, som i stor utsträckning består av Högra sektorn medan Ukraine Crisis Media Center (UCMC) sprider flygblad som uppmanar befolkningen att fördöma alla som är mot regeringen och ringa en särskild SBU-hotline om de stöter på någon. UCMC drivs av amerikanska National Endowment for Democracy (NED) genom ambassaden i Kiev.

Här följer Vitrenkos brev:

"Ärade Viktor Nikolajevytj,

Jag ser mig härmed nödgad att kräva, att justitieministern försvarar mina fri- och rättigheter, däribland rätten till liv och hälsa, mot Ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s övergrepp.

Som justitieministern känner till tillkännagav SBU den 14 maj 2014, att kvinnoförbundet "Livets gåva" (Dar sjisni), vars ordförande är undertecknad, misstänks för överträdelser enligt Ukrainska brottsbalken kap. 2, §15 och §110. Sedan maj 2014 har förundersökningen pågått.

SBU har i strid med principen om oskyldighet tills motsatsen är bevisad, reglerad i Ukrainska konstitutionen art. 62, Internationella konventionen om medborgar- och politiska rättigheter art. 14, Ukrainska brottsbalken art. 2 samt Ukrainska rättsordningen art. 17, för ett år sedan spridit en falsk rapport enligt vilken organisationen "Livets gåva" skulle finansiera separatister och terrorister.

Absurditeten i den falska rapporten är, att varken undertecknad eller kvinnoförbundet "Livets gåva" någonsin haft eller kunnat ha sådana planer. Utöver detta spärrades den 29 april 2014 organisationen "Livets gåvas" konton, så att det sedan den dagen varit omöjligt att ta ut ens en enda kopek att använda, varken för verksamhet till försvar av mänskliga rättigheter eller den verksamhet organisationens stadgar föreskriver.

Två gånger har SBU kallat undertecknad till förhör och jag har där detaljerat svarat på alla åklagarens frågor och lagt fram dokumentet under vilket organisationens operationer till försvar av mänskliga rättigheter bedrivs. Mina utläggningar och nämnt dokument vederlade fullständigt den falska rapport SBU fabricerat och massmedia spritt.

Under Författningsdomstolens överläggningar, om huruvida spärrandet av kontona var lagligt eller inte, lade varken åklagare eller riksåklagare fram någrasomhelst belägg för anklagelserna som publicerats mot organisationen. Allt byggde på ett medel som strider mot ukrainsk, europeisk och internationell rätt - beskyllningar på basis av påståenden, antaganden och påfund.

Enligt detta anser undertecknad - vilket undertecknad härmed offentligt meddelar justitieministern - att SBU bedriver en politiskt motiverad smutskastningskampanj mot undertecknad och försöker i allmän opinion utmåla undertecknad som kriminell och fiende till folket. Undertecknad förvägrades till och med rätten till att offentligt svara på anklagelserna.

Organisationens konton är fortfarande spärrade men för en vecka sedan kom ett nytt mediedrev baserat på den gamla falska rapporten. I media sprids rapporter - särskilt på internetsidorna glavcom.ua, ukr.net und 24tv.ua, i vilka påstås att ryska utrikesministern Sergej Lavrov skulle ha ställt 8 miljoner rubel, för finansiering av separatister och terrorister, till undertecknads förfogande. I artiklarna hänvisades till information från SBU.

Undertecknad har aldrig varken träffat herr Lavrov, smitt planer med eller erhållit några pengar från denne - för någotsomhelst ändamål. Och med säkerhet inte för att kränka Ukrainas territoriala integritet eller finansiera terrorister och separatister. Ingenstans i ukrainska media tillåts dessa sanningar offentligt sägas och därigenom vederlägga den falska SBU-rapporten.

Av detta drar jag slutsatsen att SBU under V. Nalyvaytjenkos ledning fortsätter jobba på att utmåla undertecknad som kriminell och fiende till folket i avsikt att provocera fram attentat mot undertecknads liv - organisera undertecknads fysiska undanröjande.

Jag tror att SBU:s aktioner blockerar undertecknads politiska och offentliga verksamhet och skadar undertecknads anseende och affärsmässiga rykte, förtalar undertecknad politiskt och kränker undertecknads fri- och rättigheter, vilka garanteras av Ukrainska konstitutionen samt av folkrättens normer och principer.

Jag uppmanar justitieministern, att åberopa auktoriteten enligt konstitutionens 3:e artikel och utreda de problem undertecknad nämnt samt skydda undertecknads fri- och rättigheter, däribland rätten till liv och hälsa."

Vitrenkos farhågor är befogade. Bara i april har flera regimkritiska aktivister mördats, däribland journalisterna Oles Busyna och Sergej Sukhobok samt parlamentsledamoten Oleg Kalasjnikov som stod den i februarikuppen störtade presidenten Janukovytj nära.

Se också: http://www.larouche.se/nyheter/2015/02/21/ukraina-nuland-star-for-kravalldiplomati