Lösning på Kaliforniens vattenkris: Spola den gröna ideologin

LaRoucherörelsen i Kalifornien kampanjar nu för fullt. Man träffar lokala politiker och näringslivsföreträdare, jordbrukare och andra för att få igenom en lösning på vattenkrisen med hjälp av avancerad forskning och infrastruktur, och få bort guvernören och hans galna gröna politik.

I mitten av mars rapporterade Nasa att Kalifornien bara har vatten för ett års förbrukning och att grundvattennivåerna sjunker snabbt. Kaliforniens guvernör Jerry Brown svarade med att påbjuda en 25-procentig minskning av vattenanvändningen (utom för multinationella företags utvinning av skiffergas genom "fracking" och användning av underjordiska vattenreservoarer). Detta påbud är helt i linje med hans historia som en radikal "miljövän" och visar att han inte har förstått att det är hans egen gröna politik som har hjälpt till att skapa detta problem.

En minskning av vattenanvändningen betyder bara att vattnet kommer att räcka några månader till, men är ingen lösning. Från konservativt håll har man krävt att Brown ska ta hjälp av den fria marknaden och privatisera vattentillgångarna, och låta priset på vatten stiga till "marknadsnivå", med argumentet att detta är ett effektivare sätt att tvinga folk att spara, än påbud från myndigheterna. Naturligtvis spelar detta i händerna på Wall Streets storbanker som förberett sig och lagt under sig vattentillgångar i hela världen.

Men inget nytt vatten kommer att ordnas fram, och snart kommer hela områden både i städer och på landsbygden att stå utan vattenförsörjning. Bara rika kommuner kommer att ha tillgång till vatten, medan bönderna blir utan, vilket betyder att livsmedelsproduktionen minskar och priserna drivs upp ännu mer.

Inte bara Kalifornien är drabbat. Även i Texas sinar brunnar, myndigheterna får ordna med tillfälliga vattentankar och andra nödlösningar, desperationen sprider sig och människor flyttar. På många platser i Arizona, New Mexico, Nevada och andra stater har man också brist på vatten.

Torkan kommer inte som någon överraskning, den har förvärrats sedan årtionden tillbaka, men myndigheterna har inte velat ta tag i problemet.

Det finns ett alternativ, som LaRoucherörelsen har föreslagit i decennier. Det innebär ökad tillgång på vatten på kort sikt, genom avsaltning av havsvatten med hjälp av kärnkraft. Tekniken finns och används på många håll i världen, men i USA har den stoppats av det rabiata, irrationella kärnkraftsmotståndet.

På längre sikt är lösningen att ta det ursprungliga Nawapa-projektet ett steg vidare och leda om vattenresurserna i hela Nord- och Centralamerika, men också att forska på hur vattnet flödar i den övre atmosfären, och utveckla högenergitekniken för att leda om dessa flöden. I Kina t.ex. arbetar man med att bättre ta tillvara befintliga vattenresurser, som ett led i landets stora infrastruktursatsning.

Om vattenkrisen i Kalifornien, och på andra håll i världen, ska kunna lösas måste man tänka om helt, och framför allt göra sig kvitt den gröna ideologin. Guvernör Brown och andra skyller krisen på "den av människan orsakade klimatförändringen", men det finns tydliga belägg för att Kalifornien har drabbats av torka många gånger under de senaste tio miljoner åren, långt innan det fanns några människor.

Detta för oss in på den djupare frågan. Guvernör Brown har sagt att Kalifornien kan försörja, som mest, en halv miljon människor, och att det egentliga problemet är överbefolkning, eftersom närmare 39 miljoner bor där idag. Browns faktiska agenda är inte att ordna fram vatten, utan att genomföra en radikal befolkningsminskning, vilket hans "sparprogram" skulle åstadkomma, eftersom människor inte kan leva utan vatten.

Detta har alltid varit det underförstådda målet för den gröna rörelsen, som från början skapades av oligarker som prins Philip, som alltid har tyckt att det finns "för många munnar att mätta".

Vattenkrisen behöver effektiva lösningar inte sparande, avgifter och folkfördrivningar som förespråkas av fascister och Wall Streets stora vattenbolag. Se översikten för LaRoucherörelsens vattenkampanj här: https://larouchepac.com/global-water

På svenska kan man läsa Hussein Askarys artikel/konferenstal om kriget mot öknarna: http://www.larouche.se/artikel/artikel-kriget-mot-oknen-kan-samla-hela-v...

I ett specialnummer av EIR intervjuas Hussein Askary som presenterar rader av lösningar, liksom artiklarna i hela denna tidskrift varav några är länkade nedan. EIR:s specialnummer om vatten: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/eirv42n16-20150417/index.html

The Brown Squirts Will Kill You Faster Than the Drought by Michael Steger http://www.larouchepub.com/other/2015/4216brown_squirts_kill.html

APRIL 10, 2015: LaRouche PAC Webcast http://www.larouchepub.com/other/2015/4216lpac_webcast_april_10.html

Categories of Interaction with the Water Cycle by Benjamin Deniston http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/2015_10-19/2015-16/pdf/16-18_4216.pdf

Atmospheric Moisture Control by Benjamin Deniston http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/2015_10-19/2015-16/pdf/18-25_4216.pdf

Create Water Resources - China, the World Model by Marcia Merry Baker http://www.larouchepub.com/eiw/public/2015/2015_10-19/2015-16/pdf/18-25_4216.pdf

An ‘Enron for Water'? The Threat from Wall Street by Paul Gallagher http://www.larouchepub.com/other/2015/4216enron_water_wall_st.html

LaRouche PAC on the Ground in Central Valley, California: People Get It; There Is Water! Flush Brown! http://www.larouchepub.com/pr/2015/150417_lpac_water_tour.html

The Noösphere and "Cultural Waters": A Vernadskian View of the Water Crisis: https://larouchepac.com/20150408/no-sphere-and-cultural-waters-vernadskian-view-water-crisis