Internationella valutafonden roffade åt sig 2,5 miljarder i Euro i vinst på lån till Grekland

Medan den grekiska befolkningen har genomlidit en fruktansvärd åtstramning under de senaste åren har IMF gjort en vinst på sina "räddningslån" på 2,5 miljarder Euro (23 miljarder SEK) sedan 2010. Detta berättar den brittiska organisationen Jubilee Debt Campaign och dokumenterar att om Grekland fortsätter att betala sina lån så kommer IMF att inkassera 4,3 miljarder Euro (40 miljarder SEK) i vinst fram till 2024.

Jubilee Debt Campaign påpekar att den effektiva räntan som IMF kräver av Grekland är ohemula 3,6% eftersom IMF:s kostnader för lånen just nu är runt 0,9%. Om Grekland i stället hade betalt 0,9% sedan 2010 för dessa lån hade grekerna sparat 2,5 miljarder euro. Det är också så 25% av IMF:s vinst sedan 2010 kommer från Grekland.

Tim Jones, ekonom vid Jubilee Debt Campaign, konstaterar att IMF:s lån till Grekland inte bara räddade de internationella bankerna som ägnat sig åt vårdslös kreditgivning utan IMF har också aktivt tagit mer mer pengar från Grekland. Detta plundrande av Grekland läggs på den orättmätiga skuld som tvingades på Grekland för att rädda de europeiska storbankerna.

Denna situation kan kanske komma att ändras när det grekiska parlamentets kommission för att utreda Greklands skulder, som höll sitt första möte den 4-5 april, har undersökt legitimiteten av skulderna. Kommissionen, som förväntas lägga fram sin första rapport i juni, skall reda ut vilka delar av Greklands skuld som är illegal, olaglig, påtvingad eller ohållbar. För att visa att hela regeringen står bakom kommissionen höll Greklans president Prokopis Pavlopoulos inledningstalet vid mötet under närvaro av 10 ministrar inklusive premiärminister Alexis Tsipras, som är ordförande i Syriza, och försvarsminister Panos Kammenos, som är ordförande i Syrizas koalitionspartner Oberoende greker.

Kommissionen består nu av EU-parlamentarikern Sofia Sakorafa från Syriza, den belgiske ekonomen Éric Toussaint, Cephas Lumina som tidigare har arbetat för FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter, chefen för Center för studier av mänskliga rättigheter vid vid London School of Economics Margot Salomon och Maria Lucia Fattorelli som deltog i revisionen av Ekvadors skulder.

.