AIIB: Sverige akterseglat av Danmark

Sverige håller på att bli akterseglat av Danmark, Schweiz, Österrike, Holland och Luxemburg, som alla bestämt att bli grundningsmedlemmar i den nya Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) tillsammans med tunga europeiska länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Ett medlemskap i AIIB skulle innebära att Sverige ökar samarbetet med Kina och de länder som håller på att ta fram en ny ekonomisk politik för att lyfta världen ur fattigdom och med banbrytande teknologisatsningar lösa stora överlevnadsproblem för mänskligheten. Medlemskap i AIIB skulle öppna stora möjligheter för svenska exportföretag att vara med i de planerade gigantiska infrastrukturprojekten i Asien. Kina satsar stort på utvecklingen av både den Nya sidenvägen genom Asien och den Maritima sidenvägen söder om Asien.

Hittills har svenska regeringen, oppositionen och media varit helt tysta i AIIB-frågan trots att statsminister Stefan Löfven just besökt Kina. Som en av få västerländska ledare var Löfven den 28 mars inbjuden att delta i den stora kinesiska ekonomikonferensen Boao-forumet för Asien på ön Hainan. Istället för att där  tillkännage att Sverige går med i AIIB ödade Löfven bort sitt tal där på att förespråka FN:s kommande klimatkonferens i höst, dvs. ett försök till sabotage av Kinas jättehäv för att lyfta en miljard människor ut fattigdomen.

När den österrikiske presidenten Heinz Fischer var i Kina de senaste dagarna bestämde sig däremot Österrike att gå med i AIIB och den 28 mars bestämde sig även Danmark, Holland och Spanien för att gå med i AIIB. Sverige måste bestämma sig före 31 mars, då det är sista chansen att gå med som grundningsmedlem i AIIB.

Så här motiverade Danmark officiellt sin ansökan till AIIB (i svensk översättning)

Danmark ansöker om medlemskap i AIIB som första nordiska medlemland

Den 28 mars bekräftade Danmark, att landet har för avsikt att ansluta sig till den Asiatiska Infrastruktur-Investeringsbanken (AIIB) som grundläggningsmedlem och därmed bli det första, nordiska landet i denna internationella finansinstitution.

Det är en viktig och spännande utveckling i världsordningen, att Kina nu etablerar den Asiatiska Infrastruktur-Investeringsbanken (AIIB). Eftersom många danska handelsinteressen, såväl som också interessenter för utvecklingssamarbete, står på spel i AIIB, finns det många anledningar till att helt från början vara engagerat i och få inflytande på AIIB:s investeringsbeslut, sa Mogens Jensen, dansk minister för handel och utveckling.

Den danska regeringen har därför idag meddelat den kinesiska regeringen om, att Danmark är berett att sitta med bland de grundläggande medlemmarna av AIIB för att ytterligare diskutera etableringen av banken. Det är viktigt, att denna nya finansinstitution ansluter sig till de internationella riktlinjerna för utvecklingsbanker, och att den vill stödja våra prioriteringar för utvecklingspolitik. Det slutliga ställningstagandet om Danmarks medlemskap kommer att avgöras på ett senare stadium, tillsammans med den exakta, danska finansiella stödet till bankens aktiviteter, tillade Jensen.

Jag är mycket glad för, att vår regering har tagit detta steg. Jag finner det både naturligt och logiskt. I år firar Danmark och Kina vårt 65-årsjubileum för upprättandet av diplomatiska forbindelser, och redan 2008 skrev de två länderna under ett omfattande, strategiskt partnerskap, sa den danske ambassadören till Kina Arne Friis Petersen.

Det är därför också naturligt, att vi fortsätter denna linje med avsikten att ansluta oss till AIIB, så den ekonomiska utvecklingen i Asien kan stärkas, och vi kan hjälpa till med avskaffandet av fattigdomen i området.

Det har varit två statsbesök mellan Danmark och Kina under de senaste två åren, med förre presidenten Hu Jintaos besök i Danmark år 2012 och Hennes Majestät Drottning Margrethe II:s besök i Kina i april år 2014 på inbjudan av president Xi Jinping. Därtill kommer den danske statsministerns besök två gånger under de senaste två åren, och många kinesiska ledares besök i Danmark, tillade Petersen.

Danmark har under många år varit en världsledare med sin satsning på utvecklingshjälp och -samarbete. Olika danska regeringar har varit engagerade för att skapa en win-win-relation med utvecklingsländerna. Detta har resulterat i framgångrika utvecklingsprojekt i Afrika, Asien och Sydamerika. Danmark och Kina har tidigare arbetat tillsammans i en rad utvecklingsprojekt, inklusive ett avtal om ett utvecklingsprogram i FN-regi om att främja överföring av teknologi för förnybar energi, som underskrevs i august 2014 mellan Kina, Ghana och Zambia. Projektet finansierades huvudsakligen av Danmark.


Se också danska Schillerinstitutets öppna brev till regering och Folketing att Danmark måste gå med i den Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken http://schillerinstitut.dk/si/?p=5791

Se också danska regeringens uttalande på engelska http://kina.um.dk/en/about-us/press/press-releases/newsdisplaypage/?newsID=CE41C85C-8E7D-46A4-8743-D6CA6D507E8F