Argentina firar starten av ett nytt kärnkraftsverk

Argentinas president Cristina Fernandez de Kirchner deltog tillsammans med tusentals kärnkraftsfysiker, ingenjörer och yrkesarbetare i ett evenemang den 18 februari för att fira att det nya kärnkraftsverket Atucha II denna dag nådde sin fulla kapacitet. Det levererar nu 745 MW till det nationella elnätet.

Byggandet av Atucha II har en lång historia med massor av bråk och kontroverser. Det påbörjades 1982, byggandet försenades och avstannade helt mellan 1994 och 2006 under en rad av nyliberala, IMF-kontrollerade regeringar. Presidenten Nestor Kirchner bröt med den politiken när han kom till makten 2003 och meddelade att Argentina skulle återuppta sitt nationella kärnkraftsprogram.

I sitt tal beskrev Cristina Fernandez allt som hade gjorts sedan 2003 för att återuppbygga kärnkraftsindustrin där landet en gång var ledande på den sydamerikanska kontinenten innan de tvingades bort från den rollen av krafter utifrån.

Sedan 2003, påpekade hon, har vi inte bara återskapat den vetenskapliga kapaciteten med hjälp av högkvalificerat arbete utan också återskapat vår suveränitet så att staten idag äger 45% av energiproduktionen jämfört med 5% 2003. Idag måste vi lägga mycket större vikt på den mycket billigare och renare kärnkraften.