Grekland: Vem bär skulden?

Västtysklands ekonomiska återhämtning under 1950- och -60-talen beskrivs som mirakulös - landet gick från konkursmässigt sönderbombat slagfält till världens tredje största ekonomi. Detta hade inte varit möjligt utan den stora skuldsaneringen. Den ägde rum på en konferens i London den 27 februari 1953 på USA:s inrådan. Där skrevs Tysklands skulder från mellankrigstiden ned till realistiska nivåer och hanterbara löptider. Brittiska imperiet protesterade högljutt men fick snällt nöja sig med en generös kompromiss.

Tyska LaRoucherörelsen BüSo föreslog 2014 en liknande konferens för Grekland och andra länder som, inte olikt Tyskland 1919, fått "skulden" för finanskrisen. Detta har nu blivit en programpunkt för grekiska regeringspartiet Syriza i nattmanglingarna med fordringsägarnas politiska företrädare på Europeiska centralbanken ECB. Att Storbritannien återigen är mot denna lösning är kanske inte oväntat; däremot att Tyskland, som 1953 hjälptes på fötter av samma länder som bara åtta år tidigare krigat mot Hitler, idag stöder brittiska imperiets politik i EU! Detta trots att Greklands enda brott är att ha agerat försökskanin åt de europeiska storbankernas sociala experiment EMU.

I stället fortsätter ECB med den enda medicin de känner till - sedelpressen - som sedan krisens början enbart förvärrat den. Minst fram till september 2016 tänker man köpa europeiska statsobligationer för 60 miljarder euro - per månad! Grekland tänker man "röka ut" genom att ECB vägrar acceptera grekiska statsobligationer som säkerhet för nya lån fram tills att Syriza och deras koalitionspartners kapitulerar, slutar tala om sanering och i stället fortsätter den bortröstade högerregeringen Samaras ruinerande skuldindrivning.

Som om inte detta vore absurt nog, hålls samtidigt möten om skuldavskrivning för Ukraina. Detta lands valutareserv krympte med två tredjedelar under 2014 och är nu under 7 miljarder dollar. I år skall över 10 miljarder betalas till utländska fordringsägare, vilka Internationella valutafonden IMF säger sig vilja lösa ut samt förhandla fram en nedskrivning med 40 procent på resten. Givetvis sker dock detta på villkor att Ukraina vidtar ett liknande stålbad som utarmat Grekland, vilket ledarna i utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk självklart inser. Bakom politiken står kriminella bankkonglomerat vars auktoritet ytterst backas upp av Obamas kärnvapenarsenal.

Argentina utsattes i fjol för samma kolonisationsförsök som nu drabbar Grekland och Ukraina men kunde stå emot tack vare BRIKS-ländernas stöd, vilka ju även de råkar ha kärnvapen. När öppen konfrontation misslyckas använder sig imperiet av terror och annan irreguljär krigföring, vars senaste exempel vi såg i morden på argentinske åklagaren Alberto Nisman och ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov och medias försök att skylla morden på de regeringar imperiet vill störta.

En ny europeisk skuldkonferens skulle annulera de skulder som uppstått i samband med olaglig praxis och därigenom vrida makten ur storbankernas händer tillbaka till de folkvalda. Det blir ett jätteansvar för våra regeringar och parlament att för första gången på länge börja regera, i stället för att blott verkställa planer från brittiska imperiets banker och tankesmedjor. Huruvida våra folkvalda är uppgiften vuxen är upp till deras arbetsgivare - folket.

Läs mera om förslaget till europeisk skuldkonferens här: http://www.larouche.se/artikel/riksdagman-schlyter-stoder-europeisk-skuldkonferens

och Inte bara Grekland: Kräv europeisk skuldkonferens!