Ryssland och Egypten i kärnkraftssamarbete

Det mycket hjärtliga mottagande som Rysslands president Vladimir Putin fick av den egyptiska regeringen och befolkningen vid sitt besök i Kairo den 9-10 februari, och de överenskommelser som slöts, visar att Egypten är fast beslutet att förbli en verkligt suverän nationalstat med stora ambitioner att utvecklas ekonomiskt och värna sin egen säkerhet.

Under president Abdul al-Fattah al-Sisi har den egyptiska regeringen slagit in på en väg för att bygga upp landets fysiska ekonomi och hjälpa till att sätta stopp för den fruktansvärda politiska och militära händelseutveckling som har ödelagt stora delar av Sydvästasien och Nordafrika, samtidigt som man för en konstruktiv dialog i Afrika.

Ett mycket viktigt beslut som togs i samband med president Putins besök var att Ryssland ska hjälpa Egypten att bygga upp "en helt ny kärnkraftsindustri". Ryska Rosatom ska bygga landets första två reaktorer, med "rysk teknik" som uppfyller de stränga säkerhetskraven "efter Fukushima". Bara några dagar efter att överenskommelsen hade tecknats avreste en grupp egyptiska kärnkraftsexperter till Ryssland.

Detta är ett viktigt framsteg eftersom Egypten lider svår brist på elektricitet. Stora strömavbrott präglade sommaren 2014, och förekom långt in på vintern. De gamla gaskraftverken behöver också moderniseras och kompletteras med nya.

De båda presidenterna slöt också avtal om att Ryssland ska exportera vete till Egypten, i utbyte mot frukt och grönsaker från Egypten.

Därutöver gjordes en avsiktsdeklaration om att underlätta handel och ekonomiskt samarbete, bl.a. genom att upprätta en frihandelszon för den Eurasiska ekonomiska unionen och ett ryskt industriområde vid Suezkanalen.

Som tidigare rapporterats (www.larouche.se/artikel/egyptens-utveckling-vitaliserar-hela-nildalen) pågår ett jättelikt utvecklingsprojekt längs med Suezkanalen, där man bl.a. anlägger en andra Suezkanal för snabbare befordran av stora fartyg samt stora industriområden som framför allt Kina men nu även Ryssland kommer att investera i.

En viktig flank mot USA:s och EU:s finansiella krigföring mot Ryssland och rubeln är överenskommelsen om att den bilaterala handeln ska ske i ländernas egna valutor, och inte i dollar eller euro.

Strategiskt planerar Egypten och Ryssland ett närmare samarbete i kampen mot terrorismen. Egypten har av uppenbara skäl en nyckelroll i att möta hotet från "islamistisk" terrorism, och Ryssland har mångåriga erfarenheter av sådan terroristbekämpning.