Sannfärdigt om Kinas ekonomi i Economist

Den brittiska affärstidningen The Economist är trots sin liberala framtoning imperiets mest hårdföra organ för ekonomisk dominans och krigshets. Av någon anledning innehöll tidskriftens utgåva vecka 4 en extremt ärlig och insiktsfull artikel om Kinas hemmaekonomi, undertecknad med enbart signaturen "S.R." från Shanghai. Artikeln med titeln "Från ett mycket stort underlag" avfärdar all hajp i Västvärldens medier om att Kinas ekonomi faller samman och ger en annan bild:

"Mycket av analysen om Kinas BNP-siffror för 2014, som regeringen offentliggjorde idag, har fokuserat på att ekonomin bromsar in... Men denna fokusering framstår snarast som närsynt. Förra året anslöt sig Kina till en exklusiv klubb: Dess produktion blev större än 10 biljoner dollar, vilket gjorde det till det andra landet i världen att åstadkomma detta (Amerika nådde denna nivå år 2000). I marknadspriser var Kinas produktion 10,3 biljoner dollar förra året, mer än fem gånger vad den var för tio år sedan, då den var 1,9 biljoner dollar."

"Vidare betyder ökningen av Kinas ekonomiska storlek att den långsammare tillväxten skapar lika stor ökning i efterfrågan som dess turbotillväxt gjorde enbart en kort tid innan. Förra årets tillväxt, även med inflationen borträknad, gav en BNP-ökning på 4,8 biljoner yuan, nästan exakt samma som år 2007, när tillväxten rusade till 14,2 procent och inflationen var väsentligt mycket högre." Artikeln tillägger att ekonomin, nu mer baserad på intern efterfrågan vilket ökar tjänstesysselsättningen, "är ännu bättre på att skapa jobb med 13,2 miljoner nya jobb i städerna, jämfört med 12 miljoner 2007."

The Economist erkänner faktiskt att regeringens siffror anses vara sanningsenliga, och tillägger att de som skriker om "den långsammaste tillväxten på åratal" borde dra sig till minnes att "Kinas ekonomi är mer än 25 gånger större än den var 1990".